Pedagoška služba

1.i 2. razredi:(lokacija Folnegovićevo naselje)

OTVORENI SAT ZA UČENIKE

ponedjeljak: 15.40 - 16.25 sati

OTVORENI SAT ZA RODITELJE

ponedjeljak:  16.40- 17.25 sati

 

3.,4. i 5. razredi (lokacija Vinogradska)

OTVORENI SAT ZA UČENIKE

utorak: 14.10 - 14.55 sati

OTVORENI SAT ZA RODITELJE

četvrtak: 14.10 - 14.55 sati