Pedagoška služba

1.i 2. razredi:(lokacija Folnegovićevo naselje)

OTVORENI SAT ZA UČENIKE

ponedjeljak: 15.40 - 16.25 sati

OTVORENI SAT ZA RODITELJE

ponedjeljak:  16.40- 17.25 sati

 

3. i 4. razredi (lokacija Vinogradska)

OTVORENI SAT ZA UČENIKE

srijeda: 13.10 - 13.55 sati

OTVORENI SAT ZA RODITELJE

četvrtak: 15.00 - 15.45 sati