Kalendar rada Škole

XXI Kalendar rada škole

 

Temeljem odluke Ministarstva prosvjete i športa o početku nastave i trajanju odmora za učenike u šk. god. 2016./2017., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o strukovnom obrazovanju, Pravilnika o polaganju državne mature te Statuta Škole ravnatelj Škole je, nakon predočenja Nastavničkom vijeću, donio Kalendar rada Škole za školsku 2016./2017. godinu.

 

Mjesec/ Broj nastavnih dana

 

SADRŽAJ RADA

NOSITELJI / PRIMJEDBE

2016. godina IX/20

5. rujna

Početak nastave u šk.god.2016./2017.

SVI

- do kraja rujna

Ažuriranje pedagoške dokumentacije

Izrada školskoga kurikuluma i Godišnjeg plana i  programa rada škole

Konstituiranje vijeća roditelja i vijeća učenika

Konstituiranje razrednih odjela

(zaduženja učenika)

Predaja operativnih programa za redovnu i izbornu i fakultativnu nastavu

Svjetskidanprvepomoći

Prvi roditeljski sastanci za sve razrede

Sjednica Nastavničkoga vijeća

Sjednica Prosudbenog odbora

Sjednica Ispitnog povjerenstva

 

Nastavnici

 

svi

 

 

 

 

Ravnatelj, pedagog, razrednici

 

ravnatelj

X/21

5. listopada

 

Svjetski Dan učitelja,

stručna ekskurzija nastavnika

Ravnatelj, nastavnici

 

 

razrednici

 

8. listopada

Obilježavanje Dana neovisnosti

tijekom mjeseca

1. roditeljski sastanak (2.– 4.. razred)

Sastanci stručnih aktiva-pripreme za završni rad

XI/21

1. studenoga

Svi sveti – blagdan RH

 

5. studenoga

radna subota – odrada ponedjeljka 31. Listopada

 

14. – 18.  studenoga

 Sjednice razrednih vijeća

 Sjednica Nastavničkog vijeća

svi

18.studenog

Sjednica Nastavničkog vijeća

cijelo tjedni program „da se ne zaboravi“ odavanje počasti vukovarskim žrtvama

svi

XII/17

5.-9. prosinca

Europski tjedan strukovnog obrazovanja

svi/aktivnosti u lokalnoj zajednici

23. prosinca

Sjednice razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća

 

23. prosinca

Završetak nastave u I. polugodištu

 

25. i 26. pros.

Božićni blagdani

 

27. 12. 2016.

do 11. 1. 2017.

Zimski odmor učenika

Održavanje struč. skupova: aktiva, seminara, savjetovanja.- svi

2017.godI/14

12.siječnja 2017.

Početak nastave u 2 polugodištu

 

II/20

tijekom mjeseca

2. roditeljski sastanak

 

III/23

27.-32. ožujka

 

tijekom mjeseca

Sjednice RV, NV

 

3. roditeljski sastanci

 

IV/12

7. travnja

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

 

tijekom mjeseca

3. roditeljski sastanci

tijekom mjeseca

Pripreme za obilježavanje Dana Škole i Dana sestrinstva

tijekom mjeseca

Priprema za upis učenika u prvi razred za šk.god. 2017./2018.

13.-21. travnja

16. travnja

17.travnja

proljetni odmor učenika

USKRS – blagdan RH

Uskršnji ponedjeljak

 

V/22

12. svibnja

i

14.svibnja

Dan sestrinstva

Obilježavanje Dana Škole i Dana sestrinstva

Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost

Svečana akademija, sportska natjecanja, izložbe, jednodnevni/dvodnevni  izleti učenika i nastavnika

8. do 12. svibnja

Roditeljski sastanci 1.-4. Razredi

17. svibnja

Završetak nastave  za pete razrede

19. ili 22. svibnja

Razredna vijeća 5. Razreda

 Nastavničko vijeće

VI/8

14. lipnja

Završetak nastave  za prve, druge i treće i četvrte razrede

 

19. lipnja iza dopunske nastave

Sjednice RV za i sjednica NV

tijekom mjeseca

Ispis svjedodžbi

Pripreme za upise u I. razred

Pisanje razrednih svjedodžbi

Ažuriranje pedagoško-didaktičke dokumentacije

Maturalne ekskurzije

Dopunski rad

Ispiti državne mature

Posebni raspored

Završni rad

(5. razredi)

Posebni raspored

VII

tijekom mjeseca

Upisi učenika u I. razred

Izrada plana potreba nastavnika za šk.god. 2017./18.

Izrada godišnjeg izvješća šk. 2016./17. godine

Sjednica Nastavničkog vijeća

Sastanci stručnih aktiva

IZDAVANJE SVJEDODŽBI

Godišnji odmori nastavnika

 

 

 Godišnji odmori nastavnika

 

VIII

24. – 25. kolovoza

Popravni ispiti

1.      – 5. Razredi

 

25. kolovoza

Sjednica NV

Podjela svjedodžbi

 

 

UKUPNO NASTAVNIH DANA                           UKUPNO NASTAVNIH TJEDANA

I. –II               180      nastavnih dana                                   I. –II. razred   36 tjedana (15+21)

III i IV            180 + 15  = 195 nastavnih dana                    III i IV razred 36 + 3 = 39 tjedana

V. razred 162 + 24 =186 nastavna dana                               V .razred 32,5 + 6 = 38,5 tjedana

 

KALENDAR POPRAVNIH ISPITA

24. – 25. kolovoza 2017