Kalendar rada Škole

Kalendar rada škole

Temeljem odluke Ministarstva prosvjete i športa o početku nastave i trajanju odmora za učenike u šk. god. 2017./2018., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o strukovnom obrazovanju, Pravilnika o polaganju državne mature te Statuta Škole ravnatelj Škole je, nakon predočenja Nastavničkom vijeću, donio Kalendar rada Škole za školsku 2017./2018. godinu.

 

Mjesec/Broj nastavnihdana

 

SADRŽAJ RADA

NOSITELJI / PRIMJEDBE

2017. godina

IX/20

4. rujna

Početak nastave u šk.god.2017./2018.

SVI

- do kraja rujna

Ažuriranje pedagoške dokumentacije

 

Izrada školskoga kurikuluma i Godišnjeg plana i  programa rada škole

Konstituiranje vijeća roditelja i vijeća učenika

Konstituiranje razrednih odjela

  ( zaduženja učenika)

Predaja operativnih programa za redovnu i izbornu i fakultativnu nastavu

Svjetski dan prve pomoći

Zajednički roditeljski sastanak za učenike od

1. – 5. razreda

Sjednica Nastavničkoga vijeća

Sjednica Prosudbenog odbora

Sjednica Ispitnog povjerenstva

 

Nastavnici

 

svi

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj, pedagog, razrednici

 

ravnatelj

X/22

5. listopada

Svjetski Dan učitelja,

Ravnatelj, nastavnici

 

nastavnici

 

8. listopada

Obilježavanje Dana neovisnosti

tijekom mjeseca

Sastanci stručnih aktiva-pripreme za završni rad

XI/21

1. studenoga

Svi sveti – blagdan RH

 

13. – 17.  studenoga

 

 Sjednice razrednih vijeća

 Sjednica Nastavničkog vijeća

 

XII/16

 

22. prosinca

Sjednice razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća

 

22. prosinca

Završetak nastave u I. polugodištu

 

25. i 26. prosinca

Božićni blagdani

 

27. 12. 2017.

do 12. 1. 2018.

Zimski odmor učenika

Održavanje stručnih skupova: aktiva, seminara, savjetovanja - svi

2018.godina

I/13

15. siječnja 2018.

Početak nastave u 2. polugodištu

 

II/20

tijekom mjeseca

2. roditeljski sastanci

 

III/20

26.-28. ožujka

tijekom mjeseca

Sjednice RV, NV

3. roditeljski sastanci

 

IV/16

29.ožujka-6. travnja

7. travnja

proljetni odmor učenika

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja

 

 

 

 

 

 

 

tijekom mjeseca

Pripreme za obilježavanje Dana Škole i

21. travnja

Radna subota (odrada 30. travnja)

tijekom mjeseca

 

1. travnja

2.travnja

Priprema za upis učenika u prvi razred za šk.god. 2018./2019.

USKRS – blagdan RH

Uskršnji ponedjeljak

V/21

12. svibnja

Dan sestrinstva

Obilježavanje Dana Škole i Dana sestrinstva

Svečana akademija, sportska natjecanja, izložbe, jednodnevni/dvodnevni  izleti učenika i nastavnika

 

 

 

svibanj

 

Jednodnevni ili (dvodnevni/petak i subota) izleti učenika

7. do 11. svibnja

Roditeljski sastanci 1.-4. razredi

22. svibnja

Završetak nastave  za pete razrede

24.svibnja

Razredna vijeća 5. razreda

 Nastavničko vijeće

 

VI/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. lipnja

Završetak nastave  za prve, druge i treće i četvrte razrede

 

18. lipnja

Sjednice RV za i sjednica NV

tijekom mjeseca

 

Ispis svjedodžbi

Pripreme za upise u I. razred

Pisanje razrednih svjedodžbi

Ažuriranje pedagoško-didaktičke dokumentacije

Maturalne ekskurzije

Dopunski rad

ISPITI DRŽAVNE MATURE

Posebni raspored

ZAVRŠNI RAD

(5. razredi)

Posebni raspored

 

VII

 

 

 

tijekom mjeseca

Upisi učenika u I. razred

Izrada plana potreba nastavnika za šk.god.2018./19.

Izrada godišnjeg izvješća šk. 2017./18. godine

Sjednica Nastavničkog vijeća

Sastanci stručnih aktiva

Izdavanje svjedodžbi

Godišnji odmori nastavnika

 

VIII

23. – 24. kolovoza

Popravni ispiti

I.-V. razred

 

27. kolovoza

Sjednica NV

Podjela svjedodžbi

 

 

UKUPNO NASTAVNIH DANA                           UKUPNO NASTAVNIH TJEDANA

 

I. –II      175   nastavnih dana                                    I. –II. razred   35 tjedana (15+21)

 

III i IV    175 + 15  = 190 nastavnih dana                  III i IV razred 35 + 3 = 38 tjedana       

 

V. razred  160 + 24 =184  nastavna dana                    V .razred   32 + 6  = 38 tjedana                                                                

                                  

                                              

 

KALENDAR POPRAVNIH ISPITA

 

23. – 24. kolovoza 2018.