Dopunska nastava

TERMINI DOPUNSKOG RADA

Dopunski rad  učenika počinje u srijedu, 15. lipnja 2016.  u Vinogradskoj, po rasporedu kako slijedi u tablicama. Budući da je rad individualiziran, svaki učenik će, na početku prvog sata dopunskog rada, dobiti upute predmetnih nastavnika o vremeniku i sadržaju svog individualnog programa.

Obvezno prisustvo dopunskom radu, aktivno sudjelovanje i pokazano znanje su preduvjeti postizanja željenog uspjeha.

HRVATSKI JEZIK

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.b

Srijeda,15.06.2016.

14.00 – 16.25

6

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

6

Petak, 17.06.2016.

8.00 – 10.25

6

Četvrtak, 23.06.2016.

13.00 – 15.25

6

Petak, 24.06.2016.

13.00 – 15.25

6

2.a

Srijeda,15.06.2016.

14.00 – 16.25

4

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

4

Petak, 17.06.2016.

8.00 – 10.25

4

Ponedjeljak, 20.06.2016.

9.40 – 12.15

4

Utorak, 21.06.2016.

14.00 – 16.25

4

2.c, 2.d

Srijeda,15.06.2016.

14.00 – 16.25

6

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

6

Petak, 17.06.2016.

8.00 – 10.25

6

Četvrtak, 23.06.2016.

13.00 – 15.25

6

Petak, 24.06.2016.

13.00 – 15.25

6

 

MATEMATIKA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.b, 1.c

Srijeda,15.06.2016.

14.00 – 16.25

5

Četvrtak, 16.06.2016.

10.40 – 13.05

5

Petak, 17.06.2016.

8.00 – 10.25

5

Ponedjeljak, 20.06.2016.

8.00 – 10.25

5

Utorak, 21.06.2016.

14.50 – 17.15

5

1.d

Srijeda,15.06.2016.

14.00 – 16.25

3

Četvrtak, 16.06.2016.

10.40 – 13.05

3

Petak, 17.06.2016.

8.00 – 10.25

3

Ponedjeljak, 20.06.2016.

9.40 – 12.15

3

Utorak, 21.06.2016.

14.50 – 17.25

3

2.a, 2.b

Srijeda,15.06.2016.

14.00 – 16.25

5

Četvrtak, 16.06.2016.

10.40 – 13.05

5

Petak, 17.06.2016.

8.00 – 10.25

5

Ponedjeljak, 20.06.2016.

8.00 – 10.25

5

Utorak, 21.06.2016.

14.50 – 17.15

5

 

FIZIKA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.a, 1.c, 1.d

Srijeda,15.06.2016.

16.30 – 18.05

3

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

3

Petak, 17.06.2016.

10.40 – 12.15

3

Ponedjeljak, 20.06.2016.

10.40 – 12.15

6

Utorak, 21.06.2016.

14.00 – 14.45

3

2.b, 2.c, 2.d

Srijeda,15.06.2016.

16.30 – 18.05

3

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

3

Petak, 17.06.2016.

10.40 – 12.15

3

Ponedjeljak, 20.06.2016.

10.40 – 12.15

6

Utorak, 21.06.2016.

14.00 – 14.45

3

 

KEMIJA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.b

Srijeda,15.06.2016.

16.30 – 18.05

5

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

5

Petak, 17.06.2016.

10.40 – 12.15

5

Ponedjeljak, 20.06.2016.

10.40 – 12.15

5

Utorak, 21.06.2016.

14.00 – 14.45

5

2.a

Srijeda,15.06.2016.

16.30 – 18.05

5

Četvrtak, 16.06.2016.

8.00 – 10.25

5

Petak, 17.06.2016.

10.40 – 12.15

5

Ponedjeljak, 20.06.2016.

10.40 – 12.15

5

Utorak, 21.06.2016.

14.00 – 14.45

5

 

 

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

4.a, 4.b

Utorak, 21.06.2016.

14.00 – 18.55

7

Četvrtak, 23.06.2016.

13.00 – 17.55

7

Petak, 24.06.2016.

13.00 – 14.35

7