Raspored nastavnih sati

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2020./2021,.) - vrijedi od 14. rujna 2020.

 

PONEDJELJ.

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Hrvatski jezik

(Matković)

Latinski jezik

(Golub)

Povijest

(Videk)

Informatika – grupa (Bašić)

Kemija

(Čubrić)

Biologija

(Škoton)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

Engleski jezik

(Radolfi)

2.

8.45–9.25

Hrvatski jezik

(Matković)

Latinski jezik

(Golub)

Povijest

(Videk)

Informatika – grupa (Bašić)

Kemija

(Čubrić)

Biologija

(Škoton)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

Engleski jezik

(Radolfi)

3.

9.30–10.10

1. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Povijest

(Videk)

Hrvatski jezik

(Matković)

Vjeronauk

(Dolić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Latinski jezik

(Golub)

Biologija

(Škoton)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

4.

10.20–11.00

1. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Povijest

(Videk)

TZK

(Zagajšak)

Kemija

(Čubrić)

Vjeronauk

(Dolić)

Latinski jezik

(Golub)

Biologija

(Škoton)

Informatika – grupa (Bašić)

5.

11.05–11.45

Latinski jezik

(Golub)

Hrvatski jezik

(Matković)

TZK

(Zagajšak)

Kemija

(Čubrić)

1. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

SRZ

(Dolić)

Informatika – grupa (Bašić)

6.

11.50–12.30

Latinski jezik

(Golub)

TZK

(Zagajšak)

Biologija

(Škoton)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

1. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Kemija

(Čubrić)

Povijest

(Videk)

Informatika – grupa (Bašić)

7.

12.35–13.15

 

TZK

(Zagajšak)

Biologija

(Škoton)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Etika

(Dolić)

Kemija

(Čubrić)

Povijest

(Videk)

Informatika – grupa (Bašić)

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Informatika – grupa (Bašić)

Fizika

(Grgić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

SRZ

(Zagajšak)

Geografija

(Pavešić)

Povijest

(Videk)

Geografija

(Kralj)

 

2.

8.45–9.25

Informatika – grupa (Bašić)

Fizika

(Grgić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

Matematika

(Durlen Stanić)

Geografija

(Pavešić)

Povijest

(Videk)

Geografija

(Kralj)

TZK

(Zagajšak)

3.

9.30–10.10

Geografija

(Pavešić)

Matematika

(Bašić)

Fizika

(Grgić)

Engleski jezik

(Šolić)

Matematika

(Jurlić)

SRZ

(Škoton)

Matematika

(Durlen Stanić)

TZK

(Zagajšak)

4.

10.20–11.00

Geografija

(Pavešić)

Matematika

(Bašić)

Fizika

(Grgić)

Engleski jezik

(Šolić)

Informatika – grupa (Jurlić)

TZK

(Zagajšak)

Kemija

(Čubrić)

Geografija

(Kralj)

5.

11.05–11.45

SRZ

(Pavešić)

SRZ

(Matkovć)

Matematika

(Durlen Stanić)

Biologija

(Škoton)

Informatika – grupa (Jurlić)

TZK

(Zagajšak)

Kemija

(Čubrić)

Geografija

(Kralj)

6.

11.50–12.30

Biologija

(Škoton)

Kemija

(Čubrić)

Hrvatski jezik

(Matković)

Fizika

(Grgić)

Informatika – grupa (Jurlić)

Njemački jezik – izborni (Ljubić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

Matematika

(Durlen Stanić)

7.

12.35–13.15

Biologija

(Škoton)

Kemija

(Čubrić)

Hrvatski jezik

(Matković)

Fizika

(Grgić)

Informatika – grupa (Jurlić)

Njemački jezik – izborni (Ljubić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

Matematika

(Durlen Stanić)

8.

13.20 – 14.00

Biologija-dodatna

(Škoton)

Biologija-dodatna

(Škoton)

Biologija-dodatna

(Škoton)

Biologija-dodatna

(Škoton)

 

 

Matematik-dopunska

(Durlen-Stanić)

Matematik-dopunska

(Durlen-Stanić)

 

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Matematika

(Durlen Stanić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

Informatika – grupa (Bašić)

Geografija

(Kralj)

Fizika

(Grgić)

Matematika

(Jurlić)

Engleski jezik

(Radolfi)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

2.

8.45–9.25

Matematika

(Durlen Stanić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

Informatika – grupa (Bašić)

Geografija

(Kralj)

Fizika

(Grgić)

Matematika

(Jurlić)

Engleski jezik

(Radolfi)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

3.

9.30–10.10

Hrvatski jezik

(Matković)

Engleski jezik

(Šolić)

Geografija

(Kralj)

Povijest

(Videk)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Matematika

(Jurlić)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

Matematika

(Durlen Stanić)

4.

10.20–11.00

Fizika

(Grgić)

Hrvatski jezik

(Matković)

Geografija

(Kralj)

Povijest

(Videk)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Engleski jezik

(Radolfi)

Informatika – grupa (Bašić)

Latinski jezik

(Golub)

5.

11.05–11.45

Fizika

(Grgić)

Hrvatski jezik

(Matković)

Engleski jezik

(Šolić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

SRZ

(Videk)

Engleski jezik

(Radolfi)

Informatika – grupa (Bašić)

Latinski jezik

(Golub)

6.

11.50–12.30

Povijest

(Videk)

Biologija

(Škoton)

Engleski jezik

(Šolić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Latinski jezik

(Golub)

Etika

(Dolić)

Informatika – grupa (Bašić)

Fizika

(Grgić)

7.

12.35–13.15

Povijest

(Videk)

Biologija

(Škoton)

Etika

(Dolić)

 

Latinski jezik

(Golub)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Informatika – grupa (Bašić)

Fizika

(Grgić)

8.

13.20 – 14.00

 

 

 

 

Biologija-dodatna

(Škoton)

Biologija-dodatna

(Škoton)

Biologija-dodatna

(Škoton)

Biologija-dodatna

(Škoton)

 

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

1. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Vjeronauk

(Dolić)

Hrvatski jezik

(Matković)

TZK

(Zagajšak)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Geografija

(Kralj)

Matematika

(Durlen Stanić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

2.

8.45–9.25

Biologija

(Škoton)

Etika

(Dolić)

Hrvatski jezik

(Matković)

TZK

(Zagajšak)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Geografija

(Kralj)

Matematika

(Durlen Stanić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

3.

9.30–10.10

TZK

(Zagajšak)

Hrvatski jezik

(Matković)

Matematika

(Durlen Stanić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

2. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

SRZ

(Kralj)

4.

10.20–11.00

TZK

(Zagajšak)

Biologija

(Škoton)

Matematika

(Durlen Stanić)

Njemački jezik – izborni (Šolić)

2. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Informatika – grupa (Jurlić)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

Povijest

(Videk)

5.

11.05–11.45

Matematika

(Durlen Stanić)

Geografija

(Kralj)

Biologija

(Škoton)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

1. strani jezik

(Radolfi, Ljubić)

Informatika – grupa (Jurlić)

TZK

(Zagajšak)

Povijest

(Videk)

6.

11.50–12.30

2. strani jezik

(Radolfi, Šolić)

Geografija

(Kralj)

Kemija

(Čubrić)

Biologija

(Škoton)

Povijest

(Videk)

Informatika – grupa (Jurlić)

TZK

(Zagajšak)

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

7.

12.35–13.15

2. strani jezik

(Radolfi, Šolić)

 

Kemija

(Čubrić)

Biologija

(Škoton)

Povijest

(Videk)

Informatika – grupa (Jurlić)

 

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

8.

13.20 – 14.00

Matematika – dopunska (Durlen-Stanić)

 

Matematika – dopunska (Durlen-Stanić)

Matematika – dopunska (Durlen-Stanić)

 

 

 

 

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.40

Etika

(Dolić)

Informatika – grupa (Bašić)

Engleski jezik

(Šolić)

Latinski jezik

(Golub)

Matematika

(Jurlić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Fizika

(Grgić)

Kemija

(Čubrić)

2.

8.45–9.25

Vjeronauk

(Dolić)

Informatika – grupa (Bašić)

SRZ

(Šolić)

Latinski jezik

(Golub)

Matematika

(Jurlić)

Hrvatski jezik

(Mimica Špoljar)

Fizika

(Grgić)

Kemija

(Čubrić)

3.

9.30–10.10

Kemija

(Čubrić)

Matematika

(Bašić)

Latinski jezik

(Golub)

Engleski jezik

(Šolić)

Biologija

(Škoton)

Fizika

(Grgić)

Vjeronauk

(Dolić)

Engleski jezik

(Radolfi)

4.

10.20–11.00

Kemija

(Čubrić)

Hrvatski jezik

(Matković)

Latinski jezik

(Golub)

Matematika

(Durlen Stanić)

Biologija

(Škoton)

Fizika

(Grgić)

Engleski jezik

(Radolfi)

Vjeronauk

(Dolić)

5.

11.05–11.45

Hrvatski jezik

(Matković)

Engleski jezik

(Šolić)

Vjeronauk

(Dolić)

Matematika

(Durlen Stanić)

TZK

(Zagajšak)

Engleski jezik

(Radolfi)

Latinski jezik

(Golub)

Biologija

(Škoton)

6.

11.50–12.30

Hrvatski jezik

(Matković)

Engleski jezik

(Šolić)

 

 

TZK

(Zagajšak)

Vjeronauk

(Dolić)

Latinski jezik

(Golub)

Biologija

(Škoton)

 

 

RASPORED SATI REDOVNE TEORETSKE I FAKULTATIVNE NASTAVE  (šk.god. 2020./2021.) - vrijedi od 14. rujna 2020. (Vinogradska)

 

FAKULTATIVNA NASTAVA

 

Predmetni profesori sami dogovaraju s učenicima lokaciju održavanja fakultativne nastave i prilagodbu termina održavanja, u ovisnosti o trenutnim obavezama učenika.

 

PONEDJELJAK

 

TREĆI RAZREDI

ČETVRTI  RAZREDI

PETI RAZREDI

14.35 – 15.15

3.abcd

Engleski jezik

 (Šolić)

 

 

15.20 – 16.00

 

 

16.05 – 16.45

3.ac

Hrvatski jezik

(Blažević)

3.bd

Matematika

(Durlen-Stanić)

4.abd

Matematika

(Jurlić)

5.abcd

Fizika

(Grgić)

16.50 – 17.30

17.35 – 18.15

3.ac

Matematika

(Durlen-Stanić)

3.bd

Hrvatski jezik

(Blažević)

 

 

18.20 – 19.00

 

UTORAK

 

ČETVRTI  RAZREDI

PETI RAZREDI

14.35 – 15.15

4.abcd

Hrvatski jezik

(Tomljenović)

5.abcd

Matematika

(Jurlić)

15.20 – 16.00

16.05 – 16.45

4.abcd

Engleski jezik

(Radolfi-Culej)

5.abcd

Hrvatski jezik

(Mimica-Špoljar)

16.50 – 17.30

17.35 – 18.15

 

5.abcd

Engleski jezik

(Radolfi-Culej)

18.20 – 19.00

 

 

REDOVNA TEORETSKA NASTAVA

 

PONEDJELJAK

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

0.

10.45 – 11.25

SRZ

(Major)

 

 

 

 

 

 

 

1.

11.30 – 12.10

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(Major)

Zdravstvena njega – specijalna

(Trnčević)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

(Briski)

 

Dijetetika

(Stančić)

Zdravstvena njega majke

(Lovrek-Seničić)

Dijetetika

(Koraj)

Zdravstvena njega majke

(Kičić)

2.

12.15 – 12.55

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

(Lovrek-Seničić)

Zdravstvena njega – specijalna

(Trnčević)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

(Briski)

Farmakologija

(Martinis Lamešić)

Dijetetika

(Stančić)

Metodika zdravstvenog odgoja

(Pišćenec)

Dijetetika

(Koraj)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

(Mutić)

3.

13.00 – 13.40

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća (Kičić)

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(Major)

Hitni medicinski postupci

(Božić)

Farmakologija

(Martinis Lamešić)

Metodika zdravstvenog odgoja

(Trnčević)

Zdravstvena njega u kući

(Briski)

Zdravstvena njega majke

(Šimunčić)

SRZ

(Mutić)

4.

13.50 – 14.30

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća (Kičić)

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

(Major)

Zdravstvena njega – specijalna

(Pišćenec)

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

(Šimunčić)

Zdravstvena njega starijih osoba

(Božić)

Dijetetika

(Stančić)

Zdravstvena njega u kući

(Briski)

Zdravstvena njega starijih osoba

(Krkić-Drobić)

5.

14.35 – 15.15

Hitni medicinski postupci

(Mutić)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

(Božić)

Zdravstvena njega – specijalna

(Pišćenec)

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Zdravstvena njega majke

(Major)

Dijetetika

(Stančić)

Zdravstvena njega starijih osoba

(Krkić-Drobić)

Zdravstvena njega u kući

(Briski)

6.

15.20 – 16.00

SRZ

(Jurlić)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

(Božić)

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Zdravstvena njega u kući

(Briski)

Zdravstvena njega starijih osoba

(Krkić-Drobić)

 

 

 

 

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.10

Zdravstvena njega – opća

(Antunović)

Zdravstvena njega – opća

(Avgustinović)

Zdravstvena njega – opća

(Jakelić)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

(Krkić-Drobić)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

(Cipčić)

Metodika zdravstvenog odgoja

(Protić)

2.

12.15 – 12.55

Zdravstvena njega – opća

(Antunović)

Zdravstvena njega – opća

(Avgustinović)

Zdravstvena njega – opća

(Jakelić)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

SRZ

(Stančić)

SRZ

(Krkić-Drobić)

Metodika zdravstvenog odgoja

(Protić)

Dijetetika

(Koraj)

3.

13.00 – 13.40

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

(Tomić)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

(Antunović)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

(Avgustinović)

Dijetetika

(Koraj)

4.

13.50 – 14.30

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

(Antunović)

 

SRZ

(Jakelić)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

(Avgustinović)

5.

14.35 – 15.15

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

 

 

 

 

6.

15.20 – 16.00

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

 

 

 

 

 

 

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.10

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

(Antičević)

Biokemija

(Čubrić)

Psihologija

(Merlin)

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja (Habazin)

Higijena – preventivna medicina

(Koraj)

Patologija

(Martinis Lamešić)

 

2.

12.15 – 12.55

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Biokemija

(Čubrić)

Psihologija

(Merlin)

Zdravstvena njega – specijalna

(Kulfa)

Higijena – preventivna medicina

(Koraj)

Patologija

(Martinis Lamešić)

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja (Habazin)

3.

13.00 – 13.40

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

(Antičević)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Biokemija

(Čubrić)

Zdravstvena njega – specijalna

(Kulfa)

Higijena – preventivna medicina

(Koraj)

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja (Habazin)

Patologija

(Martinis Lamešić)

4.

13.50 – 14.30

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Psihologija

(Merlin)

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Biokemija

(Čubrić)

Higijena – preventivna medicina

(Koraj)

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja (Habazin)

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Higijena – preventivna medicina

(Antičević)

5.

14.35 – 15.15

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Psihologija

(Merlin)

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

(Habazin)

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

(Kulfa)

Higijena – preventivna medicina

(Koraj)

Patologija

(Martinis Lamešić)

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Higijena – preventivna medicina

(Antičević)

6.

15.20 – 16.00

 

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

(Habazin)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

SRZ

(Kulfa)

Higijena – preventivna medicina

(Koraj)

Patologija

(Martinis Lamešić)

 

Higijena – preventivna medicina

(Antičević)

 

 

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.45 – 11.25

 

 

 

 

 

 

SRZ

(Grgić)

SRZ

(Trgovec)

1.

11.30 – 12.10

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Sociologija

(Pavešić)

Farmakologija

(Spahija)

Biofizika

(Grgić)

Zdravstvena njega – specijalna

(Mlinar)

2.

12.15 – 12.55

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Biofizika

(Grgić)

Farmakologija

(Spahija)

Sociologija

(Pavešić)

Zdravstvena njega – specijalna

(Mlinar)

3.

13.00 – 13.40

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Farmakologija

(Spahija)

Sociologija

(Pavešić)

Higijena – preventivna medicina

(Stančić)

Biofizika

(Grgić)

4.

13.50 – 14.30

Bakteriologija, virologija i parazitologija

(Martinis Lamešić)

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Opća načela zdravlja i njege

(Fučkar)

Načela poučavanja

(Mudrovčić)

Farmakologija

(Spahija)

Biofizika

(Grgić)

Higijena – preventivna medicina

(Stančić)

Sociologija

(Pavešić)

5.

14.35 – 15.15

Psihologija

(Merlin)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Radiologija

(Martinis Lamešić)

Higijena – preventivna medicina

(Stančić)

Hitni medicinski postupci

(Cipčić)

6.

15.20 – 16.00

Psihologija

(Merlin)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

 

 

Radiologija

(Martinis Lamešić)

 

 

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.10

Biokemija

(Pilat)

SRZ

(Bašić)

Psihologija

(Merlin)

Zdravstvena njega – opća

(Karabegović)

Patologija

(Martinis Lamešić)

Načela administracije

(Trgovec)

Farmakologija

(Spahija)

 

2.

12.15 – 12.55

Biokemija

(Pilat)

Hrvatski znakovni jezik

(Meczner)

Psihologija

(Merlin)

Zdravstvena njega – opća

(Karabegović)

Patologija

(Martinis Lamešić)

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Farmakologija

(Spahija)

Načela administracije

(Trgovec)

3.

13.00 – 13.40

Hrvatski znakovni jezik

(Merlin)

Biokemija

(Pilat)

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

(Lovrek-Seničić)

Hrvatski znakovni jezik

(Meczner)

Načela administracije

(Trgovec)

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi (Čulig-Štih)

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(Karabegović)

Patologija

(Martinis Lamešić)

4.

13.50 – 14.30

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

(Horvat)

Biokemija

(Pilat)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

(Lovrek-Seničić)

Radiologija

(Martinis Lamešić)

Hitni medicinski postupci

(Tomić)

Načela administracije

(Trgovec)

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(Karabegović)

5.

14.35 – 15.15

SRZ

(Horvat)

 

Hrvatski znakovni jezik

(Meczner)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

 

 

Radiologija

(Martinis Lamešić)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća (Trgovec)

6.

15.20 – 16.00

 

 

SRZ

(Meczner)

Anatomija i fiziologija

(Spahija)

 

 

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

(Horvat)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća (Trgovec)