Raspored nastavnih sati

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  PRVIH I DRUGIH RAZREDA

(šk.god. 2018./2019.) - vrijedi od 14. siječnja 2019.

 

PONEDJELJ.

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

7.10–7.55

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

1.

8.00–8.45

Etika

Biologija

TZK

Engleski jezik

Latinski jezik

Hrvatski jezik

 

Hrvatski jezik

2.

8.50–9.35

Fizika

Latinski jezik

Etika

Njemački jezik - izborni

Hrvatski jezik

Biologija

TZK

Hrvatski jezik

3.

9.40–10.25

TZK

Kemija

Fizika

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Etika

Hrvatski jezik

Biologija

4.

10.40–11.25

Povijest

Engleski jezik

Vjeronauk

Kemija

TZK

Informatika - grupa

Hrvatski jezik

Fizika

5.

11.30–12.15

Strani jezik – izborni

TZK

Povijest

Hrvatski jezik

Kemija

Informatika - grupa

Biologija

Latinski jezik

6.

12.20–13.05

Latinski jezik

Fizika

Biologija

Hrvatski jezik

Strani jezik – izborni

Informatika - grupa

Njemački jezik - izborni

Povijest

7.

13.10–13.55

1. strani jezik

Njemački jezik - izborni

Latinski jezik

 

Fizika

Informatika - grupa

Povijest

 

8.

14.00–14.45

 

 

 

 

 

 

SRZ

 

 

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

SRZ

Geografija

TZK

Fizika

Matematika

Biologija

Informatika - grupa

Povijest

2.

8.50-9.35

Geografija

Povijest

Biologija

Geografija

Matematika

Fizika

Informatika - grupa

TZK

3.

9.40–10.25

Hrvatski jezik

Biologija

Geografija

TZK

Geografija

Povijest

Fizika

Hrvatski jezik

4.

10.40–11.25

Fizika

Matematika

Hrvatski jezik

SRZ

Povijest

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

5.

11.30–12.15

1. strani jezik

Matematika

Matematika

Povijest

Biologija

Matematika

Hrvatski jezik

Geografija

6.

12.20–13.05

Biologija

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

Matematika

1. strani jezik

TZK

Geografija

Informatika - grupa

7.

13.10–13.55

Matematika

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

Biologija

1. strani jezik

Geografija

TZK

Informatika - grupa

 

 

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

Biologija

Etika

Kemija

Fizika

Hrvatski jezik

SRZ

Matematika

Njemački jezik - izborni

2.

8.50–9.35

Matematika

Biologija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Fizika

Kemija

Povijest

Vjeronauk

3.

9.40–10.25

Latinski jezik

Engleski jezik

Fizika

Matematika

Povijest

Hrvatski jezik

Kemija

Engleski jezik

4.

10.40–11.25

Kemija

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

Vjeronauk

Informatika - grupa

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Engleski jezik

5.

11.30–12.15

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Geografija

Engleski jezik

Informatika - grupa

Engleski jezik

Vjeronauk

Kemija

6.

12.20–13.05

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

SRZ

Geografija

Informatika - grupa

Latinski jezik

Engleski jezik

SRZ

7.

13.10–13.55

 

Informatika - grupa

Hrvatski jezik

 

Informatika - grupa

Vjeronauk

Engleski jezik

Latinski jezik

 

 

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

7.10-7.55

Matematika - dopunska

Matematika - dopunska

Matematika - dopunska

Matematika - dopunska

 

 

 

 

1.

8.00–8.45

1. strani jezik

Geografija

Engleski jezik

Informatika - grupa

Geografija

Povijest

Matematika

TZK

2.

8.50–9.35

Geografija

Povijest

Matematika

Informatika - grupa

1. strani jezik

TZK

Njemački jezik – izborni

Geografija

3.

9.40–10.25

Povijest

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Strani jezik – izborni

Matematika

Geografija

Matematika

4.

10.40–11.25

Strani jezik – izborni

SRZ

Hrvatski jezik

Povijest

Matematika

Geografija

Biologija

Matematika

5.

11.30–12.15

Hrvatski jezik

Kemija

Povijest

Hrvatski jezik

SRZ

Njemački jezik – izborni

Hrvatski jezik

Biologija

6.

12.20–13.05

Biologija

Vjeronauk

Njemački jezik - izborni

Kemija

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

Informatika - grupa

Hrvatski jezik

7.

13.10–13.55

Kemija

Hrvatski jezik

Biologija

Njemački jezik - izborni

Etika

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

Hrvatski jezik

8.

14.00-14.45

Etika - dodatna

Etika - dodatna

Etika - dodatna

Etika - dodatna

Etika - dodatna

Etika - dodatna

Etika - dodatna

Etika - dodatna

 

 

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

Informatika - grupa

Engleski jezik

Kemija

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Fizika

Matematika

Informatika - grupa

2.

8.50–9.35

Informatika - grupa

Fizika

Engleski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Kemija

Informatika - grupa

3.

9.40–10.25

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

Matematika

Latinski jezik

TZK

Hrvatski jezik

Fizika

Engleski jezik

4.

10.40–11.25

Matematika

Hrvatski jezik

Latinski jezik

TZK

Biologija

Kemija

Engleski jezik

Njemački jezik - izborni

5.

11.30–12.15

Vjeronauk

TZK

Hrvatski jezik

Biologija

Kemija

Engleski jezik

Latinski jezik

Fizika

6.

12.20–13.05

TZK

 

 

Biologija

Vjeronauk

Engleski jezik

 

Kemija

 

 

RASPORED SATI FAKULTATIVNE NASTAVE TREĆIH I ČETVRTIH RAZREDA

(šk.god. 2018./2019.) - vrijedi od 14. siječnja 2019. (Pučko otvoreno učilište)

 

 

PONEDJELJAK

3.A

3.B

3.C

3.D

1.

14.00-14.45

Engleski jezik - fakultativna

2.

14.50-15.35

Engleski jezik - fakultativna

3.

15.40-16.25

Hrvatski jezik - fakultativna

Matematika - fakultativna

4.

16.30-17.15

Hrvatski jezik - fakultativna

Matematika - fakultativna

5.

17.20-18.05

Matematika - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

6.

18.10-18.55

Matematika - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

 

 

 

UTORAK

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

14.00-14.45

Matematika - fakultativna

2.

14.50-15.35

Matematika - fakultativna

3.

15.40-16.25

Hrvatski jezik - fakultativna

4.

16.30-17.15

Hrvatski jezik - fakultativna

5.

17.20-18.05

Engleski jezik - fakultativna

6.

18.10-18.55

Engleski jezik - fakultativna

 

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  I FAKULTATIVNE NASTAVE ZA PETE RAZREDE (šk.god. 2018./2019.) - vrijedi od 14. siječnja 2019. (Vinogradska)

 

 

PONEDJELJAK

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Načela administracije

Higijena – preventivna medicina

SRZ

Zdravstvena njega starijih osoba

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega starijih osoba

2.

12.20 – 13.05

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega – specijalna

Načela administracije

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

SRZ

3.

13.10 – 13.55

Farmakologija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

Patologija

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega u kući

SRZ

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

5.

15.00 – 15.45

Zdravstvena njega – specijalna

Patologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

6.

15.50 – 16.35

 

Radiologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

7.

16.40 – 17.25

 

 

 

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

8.

17.30 – 18.15

 

 

 

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

 

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Načela poučavanja

Biokemija

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Metodika zdravstvenog odgoja

2.

12.20 – 13.05

Opća načela zdravlja i njege

Biokemija

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Dijetetika

Metodika zdravstvenog odgoja

SRZ

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

3.

13.10 – 13.55

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

4.

14.10 – 14.55

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Biokemija

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

5.

15.00 – 15.45

Biokemija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Biokemija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Dijetetika

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

6.

15.50 – 16.35

SRZ

SRZ

 

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

7.

16.40 – 17.25

 

 

 

 

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

 

 

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

Osnove fizikalne i radne terapije

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Patologija

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

2.

12.20 – 13.05

Etika u sestrinstvu

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

SRZ

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Patologija

Higijena – preventivna medicina

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

3.

13.10 – 13.55

Psihologija

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

4.

14.10 – 14.55

Hrvatski znakovni jezik

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Higijena – preventivna medicina

Patologija

5.

15.00 – 15.45

Anatomija i fiziologija

Psihologija

Načela poučavanja

Zdravstvena njega – opća

Higijena – preventivna medicina

Načela administracije

Radiologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Psihologija

Načela poučavanja

Načela administracije

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

 

 

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Psihologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Biofizika

2.

12.20 – 13.05

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Higijena – preventivna medicina

Biofizika

Sociologija

3.

13.10 – 13.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Hrvatski znakovni jezik

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

SRZ

Biofizika

Sociologija

Higijena – preventivna medicina

4.

14.10 – 14.55

Psihologija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Biofizika

Sociologija

Patologija

Higijena – preventivna medicina

5.

15.00 – 15.45

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Psihologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Sociologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

 

6.

15.50 – 16.35

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

 

 

 

 

 

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Opća načela zdravlja i njege

Psihologija

SRZ

Anatomija i fiziologija

Patologija

Hitni medicinski postupci

Hitni medicinski postupci

Hitni medicinski postupci

2.

12.20 – 13.05

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Radiologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

SRZ

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

3.

13.10 – 13.55

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Opća načela zdravlja i njege

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

4.

14.10 – 14.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Opća načela zdravlja i njege

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski znakovni jezik

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

Farmakologija

SRZ

5.

15.00 – 15.45

 

 

Opća načela zdravlja i njege

Psihologija

Hitni medicinski postupci

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Patologija

6.

15.50 – 16.35

 

 

 

 

Farmakologija

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Radiologija