Raspored nastavnih sati

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2017./2018.) - vrijedi od 9. travnja 2018.

 

 

PONEDJELJAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

0.

7.10 – 7.55

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

Vjeronauk - dodatna

1.

8.00 – 8.45

Etika

Hrvatski jezik

Biologija

TZK

Kemija

Matematika

Engleski jezik

Latinski jezik

2.

8.50 – 9.35

Hrvatski jezik

Kemija

Vjeronauk

Matematika

Strani jezik – izborni

Biologija

Latinski jezik

TZK

3.

9.40 – 10.25

Biologija

Matematika

TZK

SRZ

Strani jezik – izborni

Latinski jezik

Kemija

Hrvatski jezik

4.

10.40 – 11.25

Matematika

Engleski jezik

Matematika

Vjeronauk

TZK

Informatika - grupa

Njemački jezik - izborni

Kemija

5.

11.30 – 12.15

1. strani jezik

Fizika

Latinski jezik

Kemija

Matematika

Informatika - grupa

Biologija

Matematika

6.

12.20 – 13.05

Strani jezik – izborni

Biologija

Kemija

Informatika - grupa

Latinski jezik

Informatika - grupa

Povijest

Fizika

7.

13.10 – 13.55

Latinski jezik

 

 

Informatika - grupa

1. strani jezik

Informatika - grupa

Fizika

Povijest

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00 – 8.45

Povijest

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

Biologija

Fizika

TZK

Kemija

Njemački jezik - izborni

2.

8.50 – 9.35

Fizika

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

Povijest

Biologija

Kemija

TZK

Engleski jezik

3.

9.40 – 10.25

TZK

Geografija

Povijest

Fizika

Kemija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Biologija

4.

10.40 – 11.25

Kemija

TZK

Fizika

Hrvatski jezik

Geografija

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

5.

11.30 – 12.15

Geografija

Povijest

Geografija

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Fizika

Matematika

Hrvatski jezik

6.

12.20 – 13.05

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

Hrvatski jezik

Geografija

Hrvatski jezik

Povijest

Informatika - grupa

Geografija

7.

13.10 – 13.55

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

Hrvatski jezik

 

Povijest

Geografija

Informatika - grupa

SRZ

 

 

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00 – 8.45

Matematika

Informatika - grupa

TZK

Engleski jezik

Povijest

Matematika

Latinski jezik

Hrvatski jezik

2.

8.50 – 9.35

Matematika

Informatika - grupa

Matematika

Engleski jezik

TZK

Hrvatski jezik

Povijest

Hrvatski jezik

3.

9.40 – 10.25

TZK

Engleski jezik

Povijest

Latinski jezik

Matematika

Njemački jezik - izborni

Hrvatski jezik

Matematika

4.

10.40 – 11.25

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Engleski jezik

Matematika

Informatika - grupa

Njemački jezik - izborni

TZK

Matematika

5.

11.30 – 12.15

Hrvatski jezik

SRZ

Biologija

Matematika

Informatika - grupa

SRZ

Fizika

Latinski jezik

6.

12.20 – 13.05

Fizika

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

Biologija

Informatika - grupa

Geografija

Vjeronauk

Povijest

7.

13.10 – 13.55

Biologija

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

Povijest

Informatika - grupa

Etika

Geografija

Fizika

 

 

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00 – 8.45

1. strani jezik

Biologija

Fizika

Hrvatski jezik

Geografija

TZK

Njemački jezik - izborni

Kemija

2.

8.50 – 9.35

1. strani jezik

Kemija

Geografija

Hrvatski jezik

Fizika

Biologija

Engleski jezik

TZK

3.

9.40 – 10.25

SRZ

Geografija

Hrvatski jezik

TZK

1. strani jezik

Fizika

Engleski jezik

Biologija

4.

10.40 – 11.25

Biologija

TZK

Hrvatski jezik

Geografija

1. strani jezik

Kemija

SRZ

Informatika - grupa

5.

11.30 – 12.15

Strani jezik – izborni

Povijest

SRZ

Kemija

SRZ

Hrvatski jezik

Geografija

Informatika - grupa

6.

12.20 – 13.05

Povijest

Vjeronauk

Kemija

Fizika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Biologija

Informatika - grupa

7.

13.10 – 13.55

Kemija

Fizika

Biologija

Njemački jezik - izborni

Etika

Povijest

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00 – 8.45

Informatika - grupa

Matematika

Engleski jezik

Biologija

Latinski jezik

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Njemački jezik - izborni

2.

8.50 – 9.35

Informatika - grupa

Matematika

Engleski jezik

Latinski jezik

Biologija

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

3.

9.40 – 10.25

Geografija

Biologija

Latinski jezik

Njemački jezik – izborni

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

Vjeronauk

4.

10.40 – 11.25

Latinski jezik

Engleski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Informatika - grupa

Engleski jezik

5.

11.30 – 12.15

Vjeronauk

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Informatika - grupa

Engleski jezik

6.

12.20 – 13.05

 

Etika

 

 

Hrvatski jezik

Latinski jezik

 

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2017./2018.) - vrijedi od 25. rujna 2017. (Vinogradska)

 

PONEDJELJAK

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Hitni medicinski postupci

Kronične rane

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

SRZ

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Metodika zdravstvenog odgoja

2.

12.20 – 13.05

Načela administracije

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

SRZ

Zdravstvena njega u kući

3.

13.10 – 13.55

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega starijih osoba

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Kronične rane

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

5.

15.00 – 15.45

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega u kući

SRZ

Zdravstvena njega starijih osoba

SRZ

6.

15.50 – 16.35

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

7.

16.40 – 17.25

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

Hrvatski jezik - fakultativna

 

 

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Načela poučavanja

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

2.

12.20 – 13.05

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Anatomija i fiziologija

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

3.

13.10 – 13.55

Biokemija

Načela poučavanja

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Dijetetika

Metodika zdravstvenog odgoja

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

4.

14.10 – 14.55

Načela poučavanja

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

5.

15.00 – 15.45

Matematika – fakultativna

Biokemija

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

6.

15.50 – 16.35

Matematika – fakultativna

Osnove fizikalne i radne terapije

Opća načela zdravlja i njege

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

7.

16.40 – 17.25

 

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

8.

17.30 – 18.15

 

 

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

Engleski jezik – dodatna

 

 

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Psihologija

(Merlin)

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Biokemija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća

 

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

2.

12.20 – 13.05

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Biokemija

Hrvatski znakovni jezik

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - opća

Higijena – preventivna medicina

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

3.

13.10 – 13.55

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

(Protić)

Hrvatski znakovni jezik

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Farmakologija

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Načela poučavanja

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Radiologija

Farmakologija

5.

15.00 – 15.45

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Načela poučavanja

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Radiologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Hitni medicinski postupci

6.

15.50 – 16.35

 

Anatomija i fiziologija

Načela poučavanja

Psihologija

Radiologija

Patologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

7.

16.40 – 17.25

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

Patologija

 

Radiologija

8.

17.30 – 18.15

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

Engleski jezik – fakultativna

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

2.

12.20 – 13.05

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

3.

13.10 – 13.55

Psihologija

SRZ

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

Hitni medicinski postupci

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

4.

14.10 – 14.55

Hrvatski znakovni jezik

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – specijalna

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

Načela administracije

5.

15.00 – 15.45

Anatomija i fiziologija

Matematika – fakultativna

Psihologija

Zdravstvena njega – opća

SRZ

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Načela administracije

Patologija

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

Matematika – fakultativna

SRZ

SRZ

 

Načela administracije

 

Patologija

7.

16.40 – 17.25

Hrvatski jezik – fakultativna

 

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

8.

17.30 – 18.15

Hrvatski jezik – fakultativna

 

 

Hrvatski jezik – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

Matematika – fakultativna

 

 

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

0.

10.40 – 11.25

SRZ

 

 

 

 

 

 

 

1.

11.30 – 12.15

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Biofizika

Sociologija

2.

12.20 – 13.05

Zdravstvena njega – opća

Hrvatski jezik – fakultativna

Hrvatski jezik – fakultativna

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Sociologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Farmakologija

Biofizika

3.

13.10 – 13.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Hrvatski znakovni jezik

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Biofizika

Sociologija

Farmakologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

4.

14.10 – 14.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Psihologija

Opća načela zdravlja i njege

Biokemija

Farmakologija

Biofizika

Sociologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

5.

15.00 – 15.45

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Psihologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

SRZ

Patologija

 

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

Patologija

 

Patologija

 

7.

16.40 – 17.25

 

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

 

Patologija

 

 

 

8.

17.30 – 18.15

 

Bakteriologija, virologija i parazitologija