Raspored sati nastave

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE  (šk.god. 2021./2022.) - vrijedi od 20. rujna 2021.

PONEDJELJAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

Hrvatski jezik

Fizika

Geografija

Informatika – grupa

Kemija

Latinski jezik

TZK

Biologija

2.

8.50–9.35

Hrvatski jezik

Fizika

Geografija

Informatika – grupa

Kemija

Latinski jezik

TZK

Biologija

3.

9.40–10.25

Geografija

Latinski jezik

Fizika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Biologija

SRZ

4.

10.40–11.25

Geografija

Latinski jezik

Fizika

Kemija

1. strani jezik

Engleski jezik

Biologija

Informatika – grupa

5.

11.30–12.15

SRZ

Biologija

Hrvatski jezik

Kemija

1. strani jezik

Etika

SRZ

Informatika – grupa

6.

12.20–13.05

Engleski jezik

Povijest

Njemački jezik – izborni

Hrvatski jezik

Vjeronauk

Kemija

Fizika

Informatika – grupa

7.

13.10–13.55

 

Povijest

Njemački jezik – izborni

Hrvatski jezik

Etika

Kemija

Fizika

Informatika – grupa

8.

14.00-14.45

Njemački jezik – dopunska

Njemački jezik – dopunska

Njemački jezik – dopunska

 

 

 

 

 

 

UTORAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

Informatika – grupa

Njemački jezik – izborni

Povijest

Njemački jezik – izborni

Geografija

TZK

Kemija

Matematika

2.

8.50–9.35

Informatika – grupa

Njemački jezik – izborni

Povijest

Njemački jezik – izborni

Geografija

TZK

Kemija

Matematika

3.

9.40–10.25

Povijest

Geografija

TZK

Biologija

Matematika

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

Kemija

4.

10.40–11.25

Povijest

Geografija

TZK

SRZ

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

Kemija

5.

11.30–12.15

Hrvatski jezik

Kemija

Biologija

Povijest

Informatika – grupa

Njemački jezik – izborni

Matematika

TZK

6.

12.20–13.05

Biologija

Kemija

Matematika

Povijest

Informatika – grupa

Matematika

Hrvatski jezik

TZK

7.

13.10–13.55

Biologija

 

Matematika

 

Informatika – grupa

Matematika

Hrvatski jezik

 

8.

14.00 – 14.45

 

 

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

 

SRIJEDA

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

Fizika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Informatika – grupa

Engleski jezik

2.

8.50–9.35

Fizika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Informatika – grupa

Engleski jezik

3.

9.40–10.25

Hrvatski jezik

Matematika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

SRZ

Vjeronauk

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

4.

10.40–11.25

Matematika

Vjeronauk

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Fizika

Njemački jezik

Informatika – grupa

Latinski jezik

5.

11.30–12.15

Matematika

Engleski jezik

Vjeronauk

Matematika

Fizika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Latinski jezik

6.

12.20–13.05

Latinski jezik

Biologija

Informatika – grupa

Matematika

Hrvatski jezik

Fizika

Engleski jezik

Vjeronauk

7.

13.10–13.55

Latinski jezik

Biologija

Informatika – grupa

 

Hrvatski jezik

Fizika

Vjeronauk

Matematika

8.

14.00 – 14.45

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Biologija-dopunska

Matematika – dopunska

 

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

 

ČETVRTAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

Kemija

Hrvatski jezik

Biologija

Hrvatski jezik

TZK

Informatika – grupa

Matematika

Povijest

2.

8.50–9.35

Kemija

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Biologija

TZK

Informatika – grupa

Matematika

Povijest

3.

9.40–10.25

Engleski jezik

TZK

Hrvatski jezik

Biologija

Povijest

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

4.

10.40–11.25

Engleski jezik

TZK

Kemija

Fizika

Povijest

Informatika – grupa

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

5.

11.30–12.15

Matematika

Etika

Kemija

Fizika

1. strani jezik

Matematika

Povijest

Njemački jezik – izborni

6.

12.20–13.05

Njemački jezik – izborni

Informatika – grupa

Etika

TZK

2. strani jezik

Hrvatski jezik

Povijest

Fizika

7.

13.10–13.55

Njemački jezik – izborni

Informatika – grupa

 

TZK

2. strani jezik

SRZ

Etika

Fizika

8.

14.00 – 14.45

Matematika – dopunska

 

Matematika – dopunska

Matematika – dopunska

 

 

 

 

 

PETAK

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.45

TZK

Matematika

Latinski jezik

Engleski jezik

Matematika

Biologija

Engleski jezik

Geografija

2.

8.50–9.35

TZK

Matematika

Latinski jezik

Engleski jezik

Matematika

Biologija

Engleski jezik

Geografija

3.

9.40–10.25

Etika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Matematika

Biologija

Geografija

Latinski jezik

Engleski jezik

4.

10.40–11.25

Hrvatski jezik

SRZ

Matematika

Vjeronauk

Biologija

Geografija

Latinski jezik

Njemački jezik

5.

11.30–12.15

Biologija

Engleski jezik

SRZ

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Povijest

Geografija

Hrvatski jezik

6.

12.20–13.05

Vjeronauk

Engleski jezik

Biologija

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Povijest

Geografija

Hrvatski jezik

 

 

RASPORED SATI REDOVNE TEORETSKE I FAKULTATIVNE NASTAVE  (šk.god. 2021./2022.) - vrijedi od 20. rujna 2021. (Vinogradska)

 

FAKULTATIVNA NASTAVA

Predmetni profesori sami dogovaraju s učenicima lokaciju  i termin održavanja fakultativne nastave  i prilagodbu termina održavanja (ukoliko postoji prikladniji termin), u ovisnosti o trenutnim obavezama učenika.

 

PONEDJELJAK

 

TREĆI RAZREDI – Pučko

PETI RAZREDI - Vinogradska

12.20 – 13.05

3.ad

Hrvatski jezik

3.c

Matematika

 

 

13.10 – 13.55

14.00 – 14.45

3.c

Hrvatski jezik

3.b

Matematika

3.ad

Engleski jezik

 

14.50 – 15.35

15.40 – 16.25

3.b

Hrvatski jezik

3.ad

Matematika

 

 

16.30 – 17.15

5.abd

Matematika – razina B

16.40-18.15

 

 

 

 

 

UTORAK

 

TREĆI RAZREDI - Vinogradska

ČETVRTI  RAZREDI - Pučko

PETI RAZREDI - Vinogradska

15.00 – 15.45

 

4.abcd

Matematika

5.abcd

Fizika

15.50 – 16.35

 

16.40 – 17.25

3.bc

Engleski jezik

 

5.ab

Hrvatski jezik

5.cd

Hrvatski jezik

17.30 – 18.15

 

ČETVRTAK

 

PETI RAZREDI - Pučko

15.00 – 15.45

5.acd

Matematika – razina A

15.50 – 16.35

 

REDOVNA TEORETSKA NASTAVA

 

PONEDJELJAK

4.A

4.B

4.C

4.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Farmakologija

Zdravstvena njega – specijalna

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega u kući

2.

12.20 – 13.05

Farmakologija

Zdravstvena njega – specijalna

Hitni medicinski postupci

Hitni medicinski postupci

Zdravstvena njega majke

Zdravstvena njega starijih osoba

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

3.

13.10 – 13.55

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Zdravstvena njega – specijalna

Načela administracije

Zdravstvena njega starijih osoba

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

4.

14.10 – 14.55

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Načela administracije

Zdravstvena njega – specijalna

Farmakologija

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

Zdravstvena njega starijih osoba

5.

15.00 – 15.45

Načela administracije

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Farmakologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

Zdravstvena njega u kući

Dijetetika

Zdravstvena njega majke

6.

15.50 – 16.35

Hitni medicinski postupci

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Načela administracije

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

SRZ

SRZ

Zdravstvena njega starijih osoba

 

 

 

UTORAK

3.A

3.B

3.C

3.D

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

11.30 – 12.15

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

 

Dijetetika

 

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

2.

12.20 – 13.05

Načela poučavanja

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Anatomija i fiziologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

3.

13.10 – 13.55

Načela poučavanja

Zdravstvena njega – opća

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Dijetetika

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

SRZ

4.

14.10 – 14.55

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Dijetetika

 

SRZ

Metodika zdravstvenog odgoja

5.

15.00 – 15.45

Zdravstvena njega – opća

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Načela poučavanja

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

 

 

 

6.

15.50 – 16.35

Anatomija i fiziologija

SRZ

Načela poučavanja

Bakteriologija, virologija i parazitologija

 

 

 

 

 

 

SRIJEDA

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Psihologija

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Hitni medicinski postupci

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Patologija

2.

12.20 – 13.05

Etika u sestrinstvu

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Psihologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Patologija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

3.

13.10 – 13.55

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Biokemija

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Patologija

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Higijena – preventivna medicina

4.

14.10 – 14.55

Psihologija

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

Higijena – preventivna medicina

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

Higijena – preventivna medicina

5.

15.00 – 15.45

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Psihologija

Anatomija i fiziologija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

SRZ

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

6.

15.50 – 16.35

SRZ

Psihologija

Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Anatomija i fiziologija

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja

Higijena – preventivna medicina

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

 

 

ČETVRTAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Opća načela zdravlja i njege

Anatomija i fiziologija

Hrvatski znakovni jezik

Načela poučavanja

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Radiologija

SRZ

2.

12.20 – 13.05

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Anatomija i fiziologija

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

Sociologija

Zdravstvena njega – specijalna

3.

13.10 – 13.55

Bakteriologija, virologija i parazitologija

Načela poučavanja

Opća načela zdravlja i njege

Hrvatski znakovni jezik

Sociologija

SRZ

Farmakologija

Zdravstvena njega – specijalna

4.

14.10 – 14.55

Hrvatski znakovni jezik

Načela poučavanja

Etika u sestrinstvu

Opća načela zdravlja i njege

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Sociologija

Farmakologija

Patologija

5.

15.00 – 15.45

Anatomija i fiziologija

Hrvatski znakovni jezik

Etika u sestrinstvu

Opća načela zdravlja i njege

Zdravstvena njega – specijalna

Higijena – preventivna medicina

Patologija

Sociologija

6.

15.50 – 16.35

 

Etika u sestrinstvu

SRZ

 

Zdravstvena njega – specijalna

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

SRZ

Radiologija

 

 

PETAK

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

11.30 – 12.15

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

 

Radiologija

Biofizika

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

2.

12.20 – 13.05

Anatomija i fiziologija

Biokemija

Zdravstvena njega – opća

Zdravstvena njega – opća

Patologija

Biofizika

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća

3.

13.10 – 13.55

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Psihologija

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu

Patologija

Farmakologija

Higijena – preventivna medicina

Biofizika

4.

14.10 – 14.55

Biokemija

Opća načela zdravlja i njege

Psihologija

SRZ

Biofizika

Farmakologija

Patologija

Higijena – preventivna medicina

5.

15.00 – 15.45

Opća načela zdravlja i njege

 

 

Anatomija i fiziologija

Radiologija

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer