Nastavničko vijeće

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Nastavničko vijeće za šk.god. 2016./2017.

R.b

Prezime i ime

Zvanje/znanstveni stupanj/stručni stupanj

Nastavni predmet

1.

Antičević, Tatjana

dipl. med. techn., nastavnik mentor, voditeljica smjene

Strukovne predmete

2.

Antunović, Dajana

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

3.

Avgustinović, Suzana

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

4.

Bašić, Daniel

prof. matematike i informatike

Informatika i matematika

5.

Borić Miklin, Ljiljana

magistra znanosti, prof. pedagogije, bacc.med.techn.Ispitni koordinator,

Strukovne predmete

6.

Božić, Josip

mag. med. techn.

Strukovne predmete

7.

Briski, Sonja

mag. med. techn.

Strukovne predmete
8.

Drvar Jasminka

 prof engl. jezika i njem. jezika  Engleski jezik, Njemački jezik

9.

Durlen Stanić, Ksenija

prof. matematike i fizike

Matematika

10

Đaković, Marija

dipl. teologinja

Vjeronauk
11. Fučkar, Gordana

prof. psihologije, bacc.med. techn.

Strukovne predmete

12.

Golub, Anđelko

prof. latinskog i talijanskog jezika

Latinski jezik

13.

Grgac, Vera

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

14.

Grgić, Vedrana

prof. fizike

Fizika

15.

Grgurević, Ines

bacc. med. techn.

Strukovne predmete
16.

Grzunov, Vesna

dipl.ing. biologije Biologija

17.

Habazin, Irena

doktorica znanosti   

prof.defektologije,bacc. med. techn.

Voditeljica smjene, nastavnik savjetnik

Strukovne predmete

18.

Horvat, Ivana

bacc. med. techn.

Strukovne predmete
19.

Jakelić Martina

bacc.med. techn Strukovne predmete

20.

Jurlić, Frane

prof. matematike i informatike

Matematika i Informatika

21.

Karabegović, Alma

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

22.

Kičić, Miroslava

mag. med. techn., Ispitni koordinator

Strukovne predmete
23. Koraj, Irena

dipl. med. techn., nastavnik mentor

Strukovne predmete
24. Kralj, Vesna

dipl. ing. geografije, nastavnik mentor

Geografija
25. Krkić Drobić, Aida dipl. med. techn.

Strukovne predmete

26.

Kulfa, Ivana

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

27.

Kurilovčan Gordana

viši fizioterapeut

Strukovne predmete

28.

Lovrek Seničić, Monika

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

29.

Ljubić, Zdravka

prof. njemačkog jezika i književnosti

Njemački jezik

30..

Major, Gordana

bacc.med.techn.

Strukovne predmete

31.

Marić, Vedrana

dr. med.

Strukovne predmete

32.

Matković, Claudia

prof. hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik

33.

Merlin, Ivana

prof. psihologije

Psihologija, Hrvatski znakovni jezik
34. Mijoč, Vesna

mag. med. techn.

Strukovne predmete

35.

Mikecin, Milica

doktorica drušvenih znanosti.,prof. kroatistike, dipl. bibliotekarka

školska  knjižničarka
36. Miklečić Martina

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

37.

Mimica Špoljar, Neda

prof. hrvatskog jezika i književnosti i kroatistike, nastavnik savjetnik

Hrvatski jezik
38. Mlinar Maja

dipl. med. techn

Strukovne predmete

39.

Mudrovčić, Nada

dipl. pedagoginja, stručni suradnik mentor

pedagoginja, Načela poučavanja

40.

Pavešić, Petar

prof. geografije i socijologije

Geografija, Sociologija

41.

Pilat, Maja

prof. biologije i kemije

Biokemija
42.

Pišćenec, Ivana

mag. med. techn. Strukovne predmete

43.

Pranjić, Višnja

doktor znanosti, prof. logoped, bacc. med. techn. nastavnik savjetnik

Strukovne predmete

44.

Protić, Dubravka

dipl. med.techn., nastavnik mentor

Strukovne predmete
45.

Radolfi, Fani

prof.engleskog jezika i književnosti i  talijanskog jezika i književnosti

Engleski jezik

46.

Razum, Josip

prof. kemije

Kemija

47.

Spahija, Mirjana

dr. med.

Strukovne predmete

48.

Stančić, Nevenka

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

49.

Sudar, Štefa

magistra medicinskih znanosti, prof.def.

Strukovne predmete

50.

Šimić, Maća

prof. logoped, bacc.med. techn.

Strukovne predmete

51.

Šimunčić, Mihaela

bacc. med. techn.

Strukovne predmete

52.

Šolić, Lidija

prof.engleskog i njemačkog jezika i knjiž.

Engleski jezik, Njemački jezik

53.

Tomljenović, Sanja

prof. hrvatskog jezika

Hrvatski jezik
54. Trgovec, Dubravka

prof. socijalne pedagogije, bacc.med.techn.

Strukovne predmete

55.

Trnčević, Martina

dipl. med. techn.

Strukovne predmete

56.

Videk, Ivan

prof. povijesti

Povijest

57.

Zagajšak Dražen

mag. kineziologije

Tjelesna i zdravstvena kultura