Tajništvo

Rad sa strankama: ponedjeljak-petak: od 08,00 -14,00 sati

Tajnica: Manda Franjić, dipl.iur
e-mail: tajnik@skolamedvinogradska.hr

 

arhiva....

Natječaji u tijeku...

 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb, Vinogradska cesta 29

tel.: 3768-457

e-mail.: sms@skolamedvinogradska.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

tajnika Škole-1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjet: sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezan je probni rada u skladu sa Zakonom o radu, osim za pripravnika.

Prijavu s potrebnim dokumentima- (životopis, diploma , domovnica, elektronski ispis radnog staža, potvrda o nekažnjavanju) dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Škole ili Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Škole.

Kandidati koji po bilo kojem osnovu mogu ostvariti pravo prednost kod zapošljavanja moraju se u prijavi-molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javne isprave na temelju kojih dokazuje pravo prednosti.

Natječaj je otvoren do 17. 10. 2018.

Nakon provedenog natječajnog postupka svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatu natječaja.