Popis udžbenika po razredima

POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZRED

Udžbenici su u redovnoj prodaji, a o literaturi iz izbornog predmeta Građanski odgojza koji dosad nema udžbenika,

učenici će biti obaviješteni na prvom nastavnom satu.

1. HRVATSKI JEZIK  

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 i KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 (odabrana poglavlja)

Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan, PROFIL

FON-FON 1 i FON-FON 2 (odabrana poglavlja)

Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer, PROFIL

 

2. ENGLESKI JEZIK    

FORWARD 1: udžbenik engleskog jezika u prvom razredu srednjih četverogodišnjih

petogodišnjih strukovnih škola, Anica Gregović, ŠK + radna bilježnica

 

3. NJEMAČKI JEZIK

TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i 

četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om,

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria, Jenkins-Krumm (Grammatik),

Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler (1. -3. lekcija),KLETT + radna bilježnica

 

4. LATINSKI JEZIK

ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE: udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole

1. i 2. godina učenja, I. Bekavac-Basić, F.Međeral, ŠK + radna bilježnica

 

5. MATEMATIKA          

MATEMATIKA 1, udžbenik  i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih škola 

Bernardica Bakula, Sanja Varošanec, ELEMENT

 

6. KEMIJA                     

OSNOVE OPĆE KEMIJE:  udžbenik kemije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Sonja Rupčić‑Pletelinc, Frances Novosel, ŠK

 

7. BIOLOGIJA

BIOLOGIJA 1: udžbenik iz biologije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola

Gabrijela Marin, Mirko Jamnicki Dojmi, ŠK + radna bilježnica

 

8. FIZIKA                

FIZIKA 1: udžbenik za 1. razred srednje škole s dvogodišnjim programom fizike Tatjana Roginić, ŠK

 

9. POVIJEST

HRVATSKA I SVIJET: udžbenik za 1. razred 4.-godišnje strukovne škole,

Stjepan Bekavac, Tomislav Šarlija, ALFA

 

10. GEOGRAFIJA        

GEOGRAFIJA 1, udžbenik geografije za 1. razred medicinskih  i zdravstvenih škola,

Mladen Maradin, Harmenegildo Gall, ŠK

GEOGRAFSKI ATLAS ZA GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE, 

Snježana Haiman, Krunoslav Popović, geografski atlas, ŠK-HŠK

 

11. INFORMATIKA      

RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s višemedijskim nastavnim materijalima u četverogodišnjim

strukovnim školama - dvogodišnji program učenja, Darko Grundler, Sandra Šutalo, ŠK

 

12. VJERONAUK        

TRAŽITELJI SMISLA: udžbenik u prvom razredu gimnazija i strukovnih škola 

V. Gadža, N. Milanović, R. Paloš, M. Vučica, D. Vuletić,  SALESIANA

 

13. ETIKA                  

ETIKA 1 – SMISAO I ORIJENTACIJA, udžbenik u prvom gimnazija i srednjih škola

Bruno Ćurko, Igor Lukić, Marko Zec, Marina Katinič, ŠK

 

IZBORNI PREDMETI:  

GRAĐANSKI ODGOJ – nema udžbenika

NJEMAČKI JEZIK       

zweite.sprache@Deutsch.de1, Irena Horvatić-Čajko – Irena Lasić, ŠK, udžbenik + radna bilježnica

 

 

POPIS UDŽBENIKA ZA 2. RAZRED

Udžbenici su u redovnoj prodaji, a o literaturi iz izbornog predmeta Komunikacijske vještine,za koji dosad nema udžbenika,

učenici će biti obaviješteni na prvom nastavnom satu. 

1. HRVATSKI JEZIK     

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 i KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4 (odabrana poglavlja)

Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan, PROFIL

FON-FON 3 i FON-FON 4 (odabrana poglavlja) Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer, PROFIL

2. ENGLESKI JEZIK    

FORWARD 2: udžbenik engleskog jezika u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i

petogodišnjih strukovnih škola  Anica Gregović, Tamara Budimir, ŠK + radna bilježnica

                             

3. NJEMAČKI JEZIK     

TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i 

četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om, 

Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm(Grammatik),

Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković,KLETT + radna bilježnica

 

4. LATINSKI JEZIK

ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE: udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole

1. i 2. godina učenja, Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral, ŠK + radna bilježnica

 

5. MATEMATIKA

MATEMATIKA 2: udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola

Bernardica Bakula, Sanja Varošanec, ELEMENT

 

6. KEMIJA                    

OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE:  udžbenik kemije za 2. razred 

medicinskih i zdravstvenih škola Sonja Rupčić-Petelinc, Zoran Weichmacht, Frances Novosel, ŠK

 

7. BIOLOGIJA

BIOLOGIJA 2:  udžbenik biologije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola, 

Sonja Mikulić, Mišo Rašan, Dalibor Sumpor, ŠK + radna bilježnica

 

8. FIZIKA

FIZIKA 2, udžbenik za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom fizike, Tatjana Roginić, ŠK

 

9. POVIJEST

HRVATSKA I SVIJET 2: udžbenik za 2. razred strukovnih škola, Miroslav Akmadža, Mario Jareb,

Zdenko Radelić, Robert Skenderović, ALFA

 

10. GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA 2,  udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola, Martina Jakovčić, ŠK

 

11. INFORMATIKA

RAČUNALSTVO: udžbenik računalstva s višemedijskim nastavnim materijalima u četverogodišnjim

strukovnim školama - dvogodišnji program učenja, Darko Grundler, Sandra Šutalo, ŠK

 

12. VJERONAUK          

ODVAŽNI SVJEDOCI, udžbenik vjeronauka u drugom razredu gimnazija i srednjih škola,

V. Gadža, N. Milanović, R. Paloš, D. Vuletić, SALESIANA

 

13. ETIKA                      

JA, MI, ONI…, udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukove škole,

Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić, PROFIL

 

IZBORNI PREDMETI: 

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE – nema udžbenika

NJEMAČKI JEZIK       

zweite.sprache@DEUTSCH.de 2 : udžbenik njemačkog kao drugog jezika za 2. razred gimnazija

i četverogodišnjih strukovnih škola, Irena Horvatić Čajko, Irena Lasić, ŠK + radna bilježnica

 

POPIS UDŽBENIKA ZA 3. RAZRED

Udžbenici su u redovnoj prodaji, a o literaturi iz onih predmeta za koje dosad nema udžbenika,

učenici će biti obaviješteni na prvom nastavnom satu tih predmeta.

Uz ove udžbenike učenici moraju imati i Dnevnik praćenja tijekom vježbi za stjecanje strukovne kvalifikacije

medicinska sestra/tehničar opće  njege, UT-XI-4-78/4, koji se može kupiti u Narodnim novinama.

 

1. PSIHOLOGIJA          

PSIHOLOGIJA: udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Predrag Zarevski, Mladen Havelka, ŠK

 

2. NAČELA POUČAVANJA

NAČELA POUČAVANJA: udžbenik u trećem razredu srednje med. škole za zanimanje

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Zlatica Šimunović, Tatjana Papst, ŠK

 

3. ETIKA U SESTRINSTVU

ETIKA U SESTRINSTVU: udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje 

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Nada Prlić, ŠK

 

4. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA    

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA, udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola, 

Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić, MN

 

5. BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA  I PARAZITOLOGIJA                              

MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA: udžbenik  za zanimanje

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege (3. razred) i zdravstvena zanimanja, Zdenko Volner, ŠK

 

6. BIOKEMIJA                  

BIOKEMIJA: udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole,

Ivana Weygand, Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac, ŠK

 

7. OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE   

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE: udžbenik za 3. razred srednje medicinske 

škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Nada Prlić, ŠK

 

8. ZDRAVSTVENA NJEGA – OPĆA   

ZDRAVSTVENA NJEGA – OPĆA    udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Nada Prlić, ŠK

 

9. ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG  DJETETA I ADOLESCENTA           

ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG  DJETETA I ADOLESCENTA: udžbenik za 3. razred srednje 

medicinske škole za zanimanje med. sestra opće njege/ med. tehničar opće njege, 

Ružica Ilić, Jasna Ivasić, Ivan Malčić, ŠK

 

IZBORNI PREDMETI:

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA U SESTRINSTVU   - nema udžbenika

HRVATSKI ZNAKOVNI JEZIK            

GLUHI I ZNAKOVNO MEDICINSKO NAZIVLJE: Kako komunicirati s gluhim pacijentom + CD, Ivan Šegota i suradnici, MN

OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE - nema udžbenika

DODATNA NASTAVA:

HRVATSKI JEZIK     

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1, D. Dujmović-Markusi, PROFIL

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2, Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rossetti-Bazdan, PROFIL

                                        FON-FON 1 i FON-FON 2, Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer; PROFIL

 

MATEMATIKA                  

MATEMATIKA 1 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola,

Branimir Dakić, Neven Elezović, Element  

MATEMATIKA 1 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola,

Branimir Dakić, Neven Elezović, Element 

 

 

POPIS UDŽBENIKA ZA 4. RAZRED   

Udžbenici su u redovnoj prodaji, a o literaturi iz onih predmeta za koje dosad nema udžbenika,

učenici će biti obaviješteni na prvom nastavnom satu tih predmeta.

Uz ove udžbenike učenici moraju imati i Dnevnik praćenja tijekom vježbi za stjecanje strukovne kvalifikacije

medicinska sestra/tehničar opće  njege, UT-XI-4-78/4, koji se može kupiti u Narodnim novinama.  

 

1. SOCIOLOGIJA                                 

SOCIOLOGIJA Nenad Fanuko, Profil

 

2. PATOLOGIJA                                   

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA, Valerija Blažičević, Ivan Damjanov, MN

 

3. BIOFIZIKA

BIOFIZIKA: udžbenik za 4. razred srednje medicinske škole za zanimanje

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Sanja Dolanski Babić,

Tatjana Roginić, ŠK + radna bilježnica

 

4. RADIOLOGIJA

Radiološka tehnologija u praksi, Zoran Klanfar i sur., Naklada Slap

 

5. FARMAKOLOGIJA           

FARMAKOLOGIJA: za srednje medicinske i zdravstvene škole, Ileana Linčir, MN

 

6. SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO I PRAVNI ASPEKTI SKRBI - nema udžbenika

 

7. NAČELA ADMINISTRACIJE - nema udžbenika

 

8. HIGIJENA - PREVENTIVNA MEDICINA  

SOCIJALNA MEDICINA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: udžbenik za srednje medicinske škole, Milica Gomzi, 

Teodora Not, Zoran Pišl, Urelija Rodin, Ranko Stavanović, Marija Strnad-Pešikan, Hrvoje Tijak, ŠK

 

9. ZDRAVSTVENA NJEGA – SPECIJALNA        

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 – ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA: udžbenik za 3. razred 

srednjih medicinskih škola,  Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sandra Franković, Teodora Not, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA 3.  – ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH  I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA:  udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola,  Nada Prlić, Vera Rogina, Branka Muk, ŠK

 

10. ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA  – OPĆA

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA  – OPĆA: udžbenik za 4. razred srednje medicinske

škole za zanimanje med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Nada Prlić, ŠK

 

11. ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA

PEDIJATRIJA SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM DJETETA: udžbenik za 3. i 4. razred medicinske škole, 

Ivan Malčić, Ružica Ilić, ŠK

 

12. ZDRAVSTVENA NJEGA – ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

ZDRAVSTVENA NJEGA  U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA: udžbenik za srednje medicinske i

zdravstvene škole, Suzana Ribarić, Aleksandra Vidoša, MN

 

IZBORNI PREDMETI:

MEDICINSKA SESTRA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI . nema udžbenika

HITNI MEDICINSKI POSTUPCI - nema udžbenika

KRONIČNE RANE - nema udžbenika

DODATNA  NASTAVA:

HRVATSKI JEZIK         

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 Dragica Dujmović-Markusi, Sandra Rosseti-Bazdan, PROFIL

FON-FON 3, Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer, PROFIL

MATEMATIKA

MATEMATIKA 2 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola,

Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 2 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred gimnazija i tehničkih škola,

Branimir Dakić, Neven Elezović, Element

 

 

POPIS UDŽBENIKA ZA 5. RAZRED

Udžbenici su u redovnoj prodaji, a o literaturi iz onih predmeta za koje dosad nema udžbenika, 

učenici će biti obaviješteni na prvom nastavnom satu tih predmeta.

Uz ove udžbenike učenici moraju imati i Dnevnik praćenja tijekom vježbi za stjecanje strukovne

kvalifikacije medicinska sestra/tehničar opće  njege, UT-XI-4-78/4, koji se može kupiti u Narodnim novinama.

1. DIJETETIKA - nema udžbenika

2. METODIKA ZDR. ODGOJA

METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA: udžbenik u petom razredu med. škole za zanimanje

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Damjan Abou Aldan, ŠK

 

3. ZDR. NJEGA - SPECIJALNA                                   

ZDRAVSTVENA NJEGA 3. - ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA: udžbenik za 3. razred 

srednjih medicinskih škola,  Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sandra Franković, Teodora Not, ŠK

ZDRAVSTVENA NJEGA 3. - ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH  I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH

OSOBA,  udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola,  Nada Prlić, Vera Rogina, Branka Muk, ŠK

 

4. ZDR. NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA - SPECIJALNA            

ZDRAVSTVENA NJEGA 4 – ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH, ONKOLOŠKIH I PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA: 

udžbenik za 4. razred srednjih medicinskih škola, Nada Prlić, Vera Rogina i Branka Muk, ŠK

KIRUGIJA: za srednje medicinske škole, Ivan Prpić, ŠK

 

5. ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE

ZDRAVSTVENA NJEGA MAJKE: udžbenika u petom razredu med. škole za  zanimanje med. sestra

opće njege/med. tehničar opće njege, Dubravko Habek, Katica Pecigoš-Kljuković, ŠK

 

6. ZDR. NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA: udžbenik u petom razredu med. škole za  zanimanje 

med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege, Branka Muk, ŠK

 

7. ZDRAVSTVENA NJEGA STARIJIH OSOBA

ZDRAVSTVENA NJEGA 3 – ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOŠKIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH

OSOBA: udžbenik za 3. razred srednjih med.škola Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sandra Franković,

Teodora Not, ŠK

 

ZDRAVSVTENA NJEGA U KUĆI - nema udžbenika

IZBORNI PREDMETI:

INSTRUMENTIRANJE - nema udžbenika      

VJEŠTINE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U GIPSAONICI - nema udžbenika

INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA - nema udžbenika

SESTRINSKA SKRB U JEDINICI ZA DIJALIZU - nema udžbenika

DODATNA NASTAVA:

HRVATSKI JEZIK          

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4, Dragica Dujmović-Markusi, Terezija Pavić-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdan, PROFIL

FON-FON 4, Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer, PROFIL

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA 3 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehničkih škola,

Branimir Dakić, Neven Elezović Element

MATEMATIKA 3 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehničkih škola,

Branimir Dakić, Neven Elezović Element

MATEMATIKA 4 – 1. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije, Branimir Dakić,

Neven Elezović, Element

MATEMATIKA 4 – 2. DIO: udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazije, Branimir Dakić,

Neven Elezović, Element