Radionice učenika

Učenici i roditelji zajedno

Mjesto održavanja: učionica

Vrijeme održavanja: 14. lipnja 2011.

Voditelj aktivnosti: mr.sc. Irena Habazin,  razrednica 2d razreda

Sudionici: roditelji i učenici  2d razreda

Cilj aktivnosti: aktivno uključiti roditelje u proces odgoja i obrazovanja djece u našoj Školi. Prezentirati i primijeniti na roditeljima vještine zdravstvene njege: mjerenja vitalnih znakova, vađenja krvi i određivanje šećera u krvi, uzimanja djelomične sestrinske anamneze. Jačanje samopouzdanja učenika i ponosa roditelja. Jačanje interakcijsko komunikacijskih odnosa između učenika , roditelja i razrednice.

Tijek aktivnosti:

              Učenici II. d razreda završne su satove vježbi iz nastavnog predmeta Zdravstvena njega II  proveli sa svojim roditeljima kojima su prezentirali naučene i dobro uvježbane osnovne vještine koje su dio nastavnog programa druge godine školovanja u zanimanju medicinska sestra – medicinski tehničar.

            Pripremne aktivnosti uključivale su dogovor s ravnateljicom Škole mr.sc. Štefom Sudar, pripremu, distribuciju i prikupljanje pismenih dopuštenja roditelja za stavljanje fotografija tijeka aktivnosti na službenu web-stranicu Škole.

            Razrednica je u dogovoru s učenicima odabrala intervencije koje će učenici prezentirati roditeljima, dogovorili su tijek aktivnosti i među sobom podijelili zaduženja. Samostalno su pripremili prostoriju, pribor potreban za izvođenje osnovnih intervencija, stol s okrjepom i dočekali svoje roditelje, braću ili sestre. Ravnateljica Škole , voditeljica smjene i prof.  TZK-a,  pozdravili su učenike i roditelje te im zaželjeli uspješno sudjelovanje u ovoj školskoj aktivnosti.

          Nakon što je svaki učenik svojem roditelju, sestri ili bratu izmjerio tjelesnu temperaturu, puls, respiraciju i krvni tlak, odredio razinu šećera u krvi i uzeo djelomičnu sestrinsku anamnezu, slijedilo je davanje uputa temeljenih na dobivenim podacima.

            Aktivnost je završila ocjenjivanjem od strane roditelja i samoprocjenom učenika. Učenici su ocijenjeni  vrlo dobrom ili odličnom ocjenom.

Druženje smo nastavili uz okrjepu i izmjenu iskustava s radionice. Svi smo imali potrebu podijeliti osjećaj zadovoljstva i ponosa pa se pričalo……pričalo…..

 

Mr. sc. Irena Habazin