Okvirni program razrednika

OKVIRNI PROGRAM RADA RAZREDNIKA

 ZAJEDNIČKI SADRŽAJI

1.  Pedagoško-didaktička dokumentacija

- sređivanje učeničkih dokumenata i unos podataka u guos

- vođenje Dnevnika rada, imenika i dosjea učenika

- sređivanje Matične knjige i Registra učenika

- obavijesti o uspjehu učenika za polugodište, svjedodžbe na kraju

  školske godine te svjedodžbe o završnom ispitu (samo četvrti razredi).

 

2.  Rad s učenicima

- individualni kontakti

- satovi razrednog odjela –  SRZ jednom tjedno

- satovi razrednog odjela – tematski SRZ - ŠPP

- priprema statističke analize sjednice Razrednih vijeća       

- uključivanje učenika u rad slobodnih aktivnosti

- aktivnosti povodom Dana Škole i maturalna putovanja kod trećih razreda           

- posjet kulturnim institucijama, izložbama, koncertima….

- u suradnji sa razrednikom i pedagogom, 

- edukativna pedagoško-psihološka predavanja iz ŠPP

- jednodnevni izleti

 

3.  Rad s roditeljima

- tijekom školske godine održati četiri roditeljska sastanka

- tjedne individualne informacije s roditeljima

- individualni kontakti s roditeljima učenika koji imaju poteškoća u učenju,

- problemi u ponašanju, izostajanju s nastave itd.

 

4.  Suradnja s izvanškolskim institucijama

- suradnja sa školskim liječnikom

- suradnja sa Službom za socijalnu skrb

- suradnja s učeničkim domovima

 

* Razrednici će surađivati s predmetnim nastavnicima oko realizacije nastavnog plana i programa te poboljšanja uspjeha učenika.

 

* Svaki razrednik je izradio individualni Program rada razrednika, a isti je sastavni dio ovoga zajedničkog programa rada.

 

* Razrednik je član Kolegija Školskog preventivnog programa za školsku 2017./2018. godinu, te je odgovoran za realizaciju istog.