Okvirni program razrednika

OKVIRNI PROGRAM RADA RAZREDNIKA

 

A) ZAJEDNIČKI SADRŽAJI

1.  Pedagoško-didaktička dokumentacija

- sređivanje učeničkih dokumenata i unos podataka u guos

- vođenje Dnevnika rada, imenika i dosjea učenika

- sređivanje Matične knjige i Registra učenika

- obavijesti o uspjehu učenika za polugodište, svjedodžbe na kraju

  školske godine te svjedodžbe o završnom ispitu (samo četvrti razredi).

 

2.  Rad s učenicima

- individualni kontakti

- satovi razrednog odjela –  SRZ jednom tjedno

- satovi razrednog odjela – tematski SRZ - ŠPP

- priprema statističke analize sjednice Razrednih vijeća       

- uključivanje učenika u rad slobodnih aktivnosti

- aktivnosti povodom Dana Škole i maturalna putovanja kod trećih razreda           

- posjet kulturnim institucijama, izložbama, koncertima….

- u suradnji sa razrednikom i pedagogom, 

- edukativna pedagoško-psihološka predavanja iz ŠPP

- jednodnevni izleti

 

3.  Rad s roditeljima

- tijekom školske godine održati četiri roditeljska sastanka

- tjedne individualne informacije s roditeljima

- individualni kontakti s roditeljima učenika koji imaju poteškoća u učenju,

- problemi u ponašanju, izostajanju s nastave itd.

 

4.  Suradnja s izvanškolskim institucijama

- suradnja sa školskim liječnikom

- suradnja sa Službom za socijalnu skrb

- suradnja s učeničkim domovima

 

* Razrednici će surađivati s predmetnim nastavnicima oko realizacije nastavnog plana i programa te poboljšanja uspjeha učenika.

 

* Svaki razrednik je izradio individualni Program rada razrednika, a isti je sastavni dio ovoga zajedničkog programa rada.

 

* Razrednik je član Kolegija Školskog preventivnog programa za školsku 2013./2014. godinu, te je odgovoran za realizaciju istog.

 

B. RAZREDNICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.g.

 

Rb.

Ime i prezime razrednika

Odjel

1.

DRAŽEN ZAGAJŠAK

(zamjena: Vesna Grzunov)

1a

2.

SANJA PRANIĆ

(zamjena:Claudia Matković)

1b

3.

LIDIJA ŠOLIĆ

(zamjena Vesna Kralj)

1c

4.

PETAR PAVEŠIĆ

(zamjena: Neda Mimica Špoljar)

1d

5.

MARIJA ĐAKOVIĆ

(zamjena: Zdravka Ljubić)

2.a

6.

VIDEK IVAN

(zamjena: D. Bašić)

2.b

7.

VEDRANA GRGIĆ

(zamjena: S. Tomljenović)

2.c

8.

FANI RADOLFI

(zamjena: A. Golub)

2.d

9.

IVANA KULFA

(zamjena: Suzana Augustinović)

3. a

10.

RAZUM JOSIP

(zamjena:zamjena: Sonja Briski)

3. b

11.

SONJA BRISKI

(zamjena: Ivana Martinović)

3. c

12.

MAJA MLINAR

(zamjena: Dajana Antunović)

3.d

13.

DUBRAVKA TRGOVEC

(zamjena: I. Koraj)

4.a

14.

IVANA HORVAT

(zamjena: A. Karabegović)

4. b

15.

GORDANA MAJER

(zamjena: M. Spahija)

4. c

16.

MONIKA LOVREK SENIČIĆ

(zamjena: G. Fučkar)

4.d

17.

MARTINA TRNČEVIĆ

(zamjena: M. Kičić)

5.a

18.

FRANE JURLIĆ

(zamjena: M. Šimić )

5.b

19.

PIŠĆENEC IVANA

(zamjena: M. Šimunčić)

5.c

20.

KSENIJA DURLEN STANIĆ

((zamjena:I. Merlin)

5d