Roditelji: Termini konzultacija sa predmetnim nastavnicima

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

TERMINI PRIMANJA RODITELJA - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Ulica grada Vukovara 68., 10 000 Zagreb Školska godina 2020./2021.

PREDMETNI NASTAVNIK/

RAZREDNIK

DAN U TJEDNU

VRIJEME

ANTIČEVIĆ TATJANA

 

 

BAŠIĆ DANIEL

 

 

DURLEN STANIĆ KSENIJA

 

 

DOLIĆ JANJA

 

 

GOLUB ANĐELKO

 

 

GRGIĆ VEDRANA

 

 

ŠKOTON JELKA

 

 

JURLIĆ FRANE

 

 

KRALJ VESNA

 

 

LJUBIĆ ZDRAVKA

 

 

MATKOVIĆ CLAUDIA

 

 

MIMICA ŠPOLJAR NEDA

 

 

PAVEŠIĆ PETAR

 

 

RADOLFI  FANI

 

 

ČUBRIĆ ANA

 

 

ŠOLIĆ LIDIJA

 

 

TOMLJENOVIĆ SANJA

 

 

VIDEK IVAN

 

 

ZAGAJŠAK DRAŽEN

 

 

 

 

 

TERMINI PRIJEMA RODITELJA VINOGRADSKA - VINOGRADSKA CESTA 29

Termini konzultacija s predmetnim nastavnicima

za školsku godinu 2020./2021.

R.b

Prezime i ime

Dani u tjednu

Vrijeme

1.

Antičević  Tatjana

   

2.

Antunović  Dajana

   

3.

Avgustinović  Suzana

   

4.

Božić Josip

   

5.

Briski Sonja

   

6.

Durlen Stanić Ksenija

   

7.

Fučkar Gordana

   

9.

Grgac Vera

   

10.

Grgić Vedrana

   

11.

Habazin Irena

   

12.

Horvat Ivana

   

13.

Jurlić Frane

   

14.

Jakelić  Martina

   

15.

Kičić Miroslava

   

16.

Kulfa Ivana

   

17.

Koraj Irena

   

18.

Krkić Drobić Aida

   

19.

Lovrek Seničić Monika

   

20.

Major Gordana

   

21.

Matković  Claudia

   

22.

Meczner Anamarija

 

 

23.

Merlin Ivana

   

24.

Miklečić  Martina

   

25.

Mlinar  Maja

   

27.

Mimica Špoljar Neda

   

28.

Mudrovčić Nada

   

29.

Pavešić Petar

   

30.

Pilat Maja

   

31.

Pišćenec Ivana

   

32.

Protić Dubravka

   

33.

Razum Josip

   

34.

Radolfi Fani/Pleić Tomić

   

35.

Spahija Mirjana

   

36.

Stančić Nevenka

   

37.

Šimić Maća

   

38.

Šolić Lidija

   

39.

Trnčević Martina

   

40.

Trgovec Dubravka

   

37.

     

38.

Čulig Štih Tanja