Raspored dopunskog rada i popravnih ispita

TERMINI DOPUNSKOG RADA, lipanj – srpanj 2021.

Lokacija: Vinogradska (za sve razrede)

 

1 .RAZRED

BIOLOGIJA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.a, 1.b, 1.c, 1.d

Petak, 25.06.2021.

12.30 – 14.40

6

Ponedjeljak, 28.06.2021.

15.20 – 17.30

3

Srijeda, 30.06.2021.

9.30 – 11.45

4

Četvrtak, 01.07.2021.

10.45 – 11.25

5

 

MATEMATIKA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

1.a, 1.c, 1.d

Ponedjeljak, 28.06.2021.

13.00 – 15.10

3

Utorak, 29.06.2021.

12.30 – 14.40

3

Srijeda, 30.06.2021.

8.00 – 9.25

3

Petak, 02.07.2021.

8.00 – 9.25

3

1.b

Ponedjeljak, 28.06.2021.

13.00 – 15.10

4

Utorak, 29.06.2021.

12.30 – 14.40

4

Srijeda, 30.06.2021.

8.00 – 9.25

4

Petak, 02.07.2021.

8.00 – 9.25

4

 

2. RAZRED

BIOLOGIJA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

 

2.b, 2.c, 2.d

Petak, 25.06.2021.

12.30 – 14.40

6

Ponedjeljak, 28.06.2021.

15.20 – 17.30

3

Srijeda, 30.06.2021.

9.30 – 11.45

4

Četvrtak, 01.07.2021.

10.45 – 11.25

5

 

MATEMATIKA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

2.a, 2.b

Ponedjeljak, 28.06.2021.

13.00 – 15.10

6

Utorak, 29.06.2021.

12.30 – 14.40

6

Srijeda, 30.06.2021.

8.00 – 9.25

6

Petak, 02.07.2021.

8.00 – 9.25

6

2.c, 2.d

Ponedjeljak, 28.06.2021.

13.00 – 15.10

3

Utorak, 29.06.2021.

12.30 – 14.40

3

Srijeda, 30.06.2021.

8.00 – 9.25

3

Petak, 02.07.2021.

8.00 – 9.25

3

 

3. RAZRED

OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

3.a, 3.b, 3.c, 3.d

Utorak, 29.06.2021.

13.00 – 16.45

8

Četvrtak, 01.07.2021.

11.30 – 15.15

4

 

4. RAZRED

ZDRAVSTVENA NJEGA - SPECIJALNA

RAZRED

DAN I DATUM

VRIJEME

UČIONICA

4.a

Ponedjeljak, 28.06.2021.

13.45 – 16.45

5

Utorak, 29.06.2021.

14.00 – 16.55

5

Srijeda, 30.06.2021.

14.00 – 15.25

4