Upisi

Poštovani roditelji i učenici,

 dobro došli u Školu za medicinske sestre Vinogradska

 

Nastava našeg petogodišnjeg obrazovnog programa  realizira se na dvije lokacije

Prvi i drugi razredi redovnu nastavu realiziraju na lokaciji :

Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68., u jutarnjoj smjeni.

Treći, četvrti i peti razredi nastavu realiziraju na lokaciji Vinogradska cesta 29, u krugu  KBC "Sestre milosrdnice",  gdje pretežito realiziraju i sve strukovne vježbe. Odjeli bolnice su nastavne baze Škole, a liječnici i medicinske sestre bolnice sudjeluju u redovnom  nastavnom procesu naših učenika.

Informacije koje bih vas mogle zanimati:

Sve o zanimanju

Nastavni plan i program / kurikulum

Uvjeti za upis učenika  u prvi razred  našeg programa

Rokovi za upise.

Kućni red Škole

Etički kodeks medicinskih sestara

Nakon objave konačnih lista 10. srpnja 2021.

Upis učenika u 1. razred srednje škole odvijat će se u ponedjeljak 12.7.2021. od 09.00 - 16.00 i utorak 13.7.2021 od 9.00 - 12.00 u prostorijama Škole, Vinogradska cesta 29ili skenirane dokumente pošaljite na email škole sms@skolamedvinogradska.hr ili upisi@skolamedvinogradska.hr 

Roditelj i učenik koji upiše program medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege svojim potpisom potvrđuju da će se učenik tijekom redovnog petogodišnjeg školovanja ponašati u skladu Kućnog reda i Etičkog kodeksa Škole.