Natječaj za upis učenika

Natječaj je objavljen u Večernjaku dana 14.6.2012.

U I. razred srednjih škola u školskoj godini 2012./2013. učenici će se upisivati u sljedećim rokovima:

1. Ljetni upisni rok:

a) Prvi upisni krug:

- prijave za upis u ponedjeljak 2. srpnja 2012. i utorak 3. srpnja 2012. od 8 do 16 sati;

- objava rezultata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole) u

srijedu 4. srpnja 2012. najkasnije do 14 sati;

- upis (i podizanje dokumenata) je u četvrtak 5. srpnja 2012. od 8 do 16 sati.

Objavu rezultata upisa u prvome upisnom krugu (na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole) i prijavu uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu, broj nepopunjenih upisnih mjesta te podatke o nastavku upisa škole će uredima dostaviti u petak 6. srpnja 2012. najkasnije do 12 sati, a uredi će izvijestiti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 6. srpnja 2012. najkasnije do 16 sati.

b) Drugi upisni krug:

- prijava za upis u ponedjeljak 9. srpnja 2012. po rasporedu škole u vremenu od 8 do 16 sati;

- objava rezultata (ljestvice poretka na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama škole) u utorak 10. srpnja 2012. najkasnije do 12 sati;

- upis učenika je u srijedu 11. srpnja 2012. od 8 do 16 sati.

Svim neupisanim kandidatima koji ni nakon drugoga upisnog kruga ne preuzmu svoje upisne dokumente škola mora odmah, preporučenom poštom vratiti. Pisano izvješće uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i šport u Gradu Zagrebu te upravnome odjelu nadležnom za obrazovanje u županiji, o broju upisanih učenika u ljetnome upisnom roku i o nepopunjenim upisnim mjestima po razrednim odjelima i vrstama programa škole dostavljaju u četvrtak 12. srpnja 2011. najkasnije do 12 sati, a spomenuti uredi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Upravi za srednje obrazovanje, elektroničkim putem na adresu e-pošte upisi-11@mzos.hr ili putem telefaksa na broj 01/4594-304, 12. srpnja 2012. najkasnije do 16 sati.

2. Jesenski upisni rok:

- objava (na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole) nepopunjenih upisnih mjesta (prema vrstama programa) i rokova za upis najkasnije do 17. kolovoza 2012.;

- prijave za upis u ponedjeljak 20. kolovoza 2012. od 8 do 16 sati;

- objava ljestvice poretka u utorak 21. kolovoza 2012. najkasnije do 12 sati;

- upis učenika u srijedu 22. kolovoza 2012. od 8 do 16 sati i u četvrtak 23. kolovoza 2012. od 8 do 12 sati.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole

(Napomena: sadržaj je u priložen kao izvorni dokument u Adobe Acrobat pdf formatu. Ako nemate program za njegov pregled, preuzmite ga ovdje.)