Upisni rokovi

 

Ljetni upisni rok

Opis postupka

Datum

Početak prijava u sustav

27. 5. 2019.

Završetak registracije za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH

14. 6. 2019.

Početak prijava obrazovnih programa

26.6.2019.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

30.6.2019.

Provođenje dodatnih ispita te unos rezultata

1.7.2019. u 9.00h

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.6.2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

27.5.-26.6.2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

8.7.2019.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovolji preduvjete

9.7.2019.

Završetak prijava obrazovnih programa i ispis prijavnica

10.7.2019. 

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu).

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2019.

Objava konačnih ljestvica poretka

13. 7. 2019.

Dostava dokumenata u srednju školu

Liječnička svjedodžba medicine rada

Potpisana upisnica

Uplatnica

15.7.2019.

9.00 -16.00

16.7.2019.

9.00 - 13.00

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20.7.2019.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

12.8.2019.

 

 

Jesenski upisni rok

 

Sukladno točki XI. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 22. kolovoza 2019. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 23. kolovoza 2019. godine.

Odabir obrazovnih programa zaključat će se 27. kolovoza 2019. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica.

Konačne ljestvice poretka objavit će se 29. kolovoza 2019. godine, a dostava upisnica u srednje škole je 30. kolovoza 2019. godine.