Upisni rokovi

 

Ljetni upisni rok

Opis postupka

Datum

Početak prijava u sustav

01. 6. 2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH

17. 7. 2020.

Početak prijava obrazovnih programa

8.7.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

12.7.2020.

Provođenje dodatnih ispita te unos rezultata

16.7.2020. u 9.00h

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

13.7.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

1.6.-8.7.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

20.7.2020.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovolji preduvjete

21.7.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa i ispis prijavnica

22.7.2020. 

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu).

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24.7.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

25. 7. 2020.

Dostava dokumenata u srednju školu

Liječnička svjedodžba medicine rada

Potpisana upisnica

Uplatnica

27.7.2020.

9.00 -16.00

28.7.2020

9.00 - 12.00

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

01. 8. 2020.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

12. 8. 2020.

 

 

Jesenski upisni rok