Upisni rokovi

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23. 8. 2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

30. 8. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

31. 8. 2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

1. 9. 2018.

 

Ljetni upisni rok

Opis postupka

Datum

Početak prijava u sustav

25.5.2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH

13.6.2018.

Početak prijava obrazovnih programa

26.6.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2.7.2018.

Provođenje dodatnih ispita te unos rezultata

3.7.2018. u 9.00

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

26.6.2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovolji preduvjete

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa i ispis prijavnica

10.7.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.7.2018.

Dostava dokumenata u srednju školu

Liječnička svjedodžba medicine rada

Potpisana upisnica

Uplatnica

13.07.2018.

od 13.00 - 16.00

16.07.2018.

od 8.00 - 13.00

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20.7.2018.