Roditelji: Vijeće roditelja

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja raspravlja o: modelima koji će unaprijediti odgojno-obrazovni program, rezultatima uspjeha učenika na kraju školske godine, izostancima učenika, odgojnim mjerama i drugim pitanjima od interesa učenika.

Vijeće roditelja predlaže: aktivnosti koje će doprinijeti boljem uspjehu učenika, izvannastavne aktivnosti učenika, izvanškolske aktivnosti učenika, aktivnosti kojima će Škola aktivno sudjelovati u životu uže i šire društvene zajednice, aktivnosti od interesa učenika, aktivnosti od interesa škole općenito

VIJEĆE RODITELJA

školska godina 2017./2018.

Razred

Ime i prezime roditelja

1.A

 Josip Kerhač

1.B

 Ankica Pavičić Jelen

1.C

 Natali Barber

1.D

 Renata Štivič

2.A

Anonija Novaković

2.B

Vesna Sedlić

2.C

Ivica Barišić

2.D

Danijel Jan Lopatko

3.A

Sabina Krtinić

3.B

Daria Števanja

3.C

Nives Berlan

3.D

Branka Bauer

4.A

Marija Čičko

4.B

Marijan Baršun

4.C

Ana Krušelj

4.D

Gordana Pavlek

5.A

Kata Kapular

5.B

Zdenka Roso

5.C

Marija Lukiški

5.D

Melita Perić Balja