Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika svake godine donosi program rada i izvješće o radu za proteklu školsku godinu sa prijedlogom mjera za poboljšanje.

Izvješće o radu podnose članovi Vijeća učenika u svojim razrednim odjelima u školskom listu i na oglasnoj ploči škole.

 

VIJEĆE UČENIKA (2019./2020.)

Rb.

Razred

Ime i prezime učenika

1.

1.A

 

2.

1.B

 

3.

1.C

 

4.

1.D

 

 5.

2.A

Elena Zorić

6.

2.B

Melita Prekpalaj

7.

2.C

Petra Gazilj

8.

2.D

Irena Lamza

9.

3.A

Klara Domitrek

10.

3.B

Almira Mehulić

11.

3.C

Iva Barberić

12.

3.D

Nika Kahlina

13.

4.A

Lara Vitas

14.

4.B

Klara Kos

15.

4.C

Filip Gnjidić

16.

4.D

Dorotea Falica

17.

5.A

Tomislava Crvenković

18.

5.B

Sandra Jurjević

19.

5.C

Izabela Rajić

20.

5.D

Karla Šiljevinac

 


 

Klara Kos
Klara Kos