Ekskurzije odabrane ponude

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

REZULTATI - JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE školske ekskurzije za 2016./17.školsku godinu

Objavio: Daniel Bašić 09.03.2017.

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja  usluga, za prezentaciju dostavljenog programa jednodnevne školske ekskurzije predložene  su ponude  slijedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ 01.

SPEKTAR

SPERANZA

 Predložene TURISTIČKE  AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku 17. 03. 2017. u 18.30 sati u prostoru Osnovne škole  Lovro pl. Matačića,Laurenčića 1, Zagreb.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

REZULTATI - JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za 2016./17.školsku godinu

Objavio: Daniel Bašić 06.03.2017.

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja usluga, za prezentaciju dostavljenog programa roditeljima odabrane su ponude slijedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ 02.

AUTOTURIST-PARK

SPEKTAR

SPERANZA

Predložene TURISTIČKE AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku10. 03. 2017. u 18.15 sati u O.Š. Lovre pl. Matačića, Laurenčića 1, Zagreb.

Po pozivu BROJ 03. odabrane su turističke agencije:

EKOLIBERTAS

AUTOTURIST-PARK

SPERANZA

Predložene TURISTIČKE  AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku10. 03. 2017. u 17.30 sati u prostoru Škole Vinogradska  2.kat, Vinogradska.c. 29

 

Po pozivu BROJ 04. predložene su slijedeće agencije:

AUTOTURIST-PARK

PANTURIST

SPERANZA

Predložene Turističke agencije će prezentaciju programa održati na roditeljskom sastanku 09.03.2017. u 18.00 sati u prostorijama Škole Vinogradska; Vinogradska c.29, Zagreb.