Ekskurzije odabrane ponude

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 4. veljače 2019.

 

Višednevna izvanučionička nastava – školska ekskurzija za učenike trećih razreda u Beč- Bratislavu

 

Predmet: Izbor tri najpovoljnije ponude potencijalnih davatelja usluge za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju za učenike trećih razreda u Beč-Bratislavu

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor tri najpovoljnije ponude potencijalnih davatelja usluge, koji ulaze u uži izbor, za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika trećih razreda u Beč- Bratislavu.

Na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja ponuda, rasprave i izjašnjavanja članova Povjerenstva, kao tri najpovoljnije ponude, koje ulaze u uži izbor potencijalnih davatelja usluge, izabrane su ponude:

1. ALGA TRAVEL AGENCY, Zagreb

2. LICITAR TRAVEL, Varaždin

3. PUNIM JEDRIMA TURISTIČKA AGENCIJA, Zagreb

 

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelji usluge prezentirati svoju ponudu, je 21. veljače 2019., u 17:00 sati, u prostorijama Škole na adresi: Vinogradska 29.

Predsjednik Povjerenstva:

Martina Jakelić


Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 3. veljače 2019.

Višednevna izvanučionička nastava – školska ekskurzija za učenike trećih razreda u Beč- Bratislavu

 

Predmet: Izbor tri najpovoljnije ponude potencijalnih davatelja usluge za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju za učenike trećih razreda u Beč-Bratislavu

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor tri najpovoljnije ponude potencijalnih davatelja usluge, koji ulaze u uži izbor, za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika trećih razreda u Beč- Bratislavu.

Na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja ponuda, rasprave i izjašnjavanja članova Povjerenstva, kao tri najpovoljnije ponude, koje ulaze u uži izbor potencijalnih davatelja usluge, izabrane su ponude:

1. ALGA TRAVEL AGENCY, Zagreb

2. LICITAR TRAVEL, Varaždin

3. PUNIM JEDRIMA TURISTIČKA AGENCIJA, Zagreb

 

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelji usluge prezentirati svoju ponudu, je 12. veljače 2019., u 17:30 sati, u prostorijama Škole na adresi: Vinogradska 29.

 

Predsjednik Povjerenstva:

 

Martina Jakelić


Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 21. prosinca 2018.

Dvodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike drugih razreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor davatelja usluge za jednodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet učenika prvih razreda u Fužine - Poreč.

Na roditeljskom sastanku, nakon rasprave i izjašnjavanja prisutnih, izabran je davatelj usluge Obord

Predsjednik Povjerenstva: Dražen Zagajšak, prof.


Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 13.prosinac 2018.

 

Jednodnevna izvanučionička nastava – školska ekskurzija za učenike prvihrazreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor tri najpovoljnije ponude potencijalnih davatelja usluge, koji ulaze u uži izbor, za jednodnevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika prvih razreda u Istru.

Na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja ponuda, rasprave i izjašnjavanja članova Povjerenstva, kao tri najpovoljnije ponude, koje ulaze u uži izbor potencijalnih davatelja usluge, izabrane su:

1. Obord d.o.o.,

2. Punim jedrima,

3. Taubek Tours.

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelji usluge prezentirati svoju ponudu(u trajanju od 15 minuta), je 18. prosinac 2018., u 17 sati, u prostorijama Pučkog učilišta na adresi: Ulica grada Vukovara 68 .

Potencijalni davatelji usluge će biti obaviješteni o istom pismenim putem u propisanom roku.

Predsjednik Povjerenstva:

Dražen Zagajšak, prof


Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Dvodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike drugih razreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor davatelja usluge za dvodnodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet učenika drugih razreda u Veneciju – Veronu – Gardaland.

Na roditeljskom sastanku, nakon rasprave i izjašnjavanja prisutnih, izabran je davatelj usluge Speranza d.o.o.

Predsjednik Povjerenstva: Frane Jurlić, prof.


Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 05. prosinca 2018.

Višednevna izvanučionička nastava – školska ekskurzija za učenike četvrtih razreda u Grčku

 

Predmet: Izbor davatelja usluge za višednevna izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju za učenike četvrtih razreda u Grčku

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor davatelja usluge za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika četvrtih razreda u Grčku.

Na roditeljskom sastanku, nakon prezentiranja tri ponude koje su ušle u uži izbor, rasprave i izjašnjavanja prisutnih, izabran je davatelj usluge SPERANZA.

Predsjednik Povjerenstva:

Suzana Avgustinović

 


Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

 

Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 28.11. 2018.

 

Dvodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike drugih razreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude (javni poziv 2/2019), nakon otvaranja četiri pristigle ponude, rasprave i izjašnjavanja članova, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da su sve ponude potencijalnih davatelja usluge u skladu sa svim zadanim kriterijima iz javnog natječaja.

 

Jednoglasno su odabrane tri ponude turističkih agencija koje ulaze u uži izbor za dvodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet drugih razreda naše škole (Venecija-Verona- Gardaland): Spektar putovanja d.o.o., Speranza d.o.o. i Taubek tours d.o.o.

 

Mjesto održavanja roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelji usluge prezentirati svoju ponudu (u trajanju od 15 minuta), će biti, kao i za otvaranje ponuda, prostor Pučkog otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Točan termin održavanja će biti 11.12.2018. u 17.30 u maloj dvorani u Pučkom otvorenom učilištu.

 

 

                                                           Predsjednik Povjerenstva: Frane Jurlić, prof.mentor


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

 REZULTATI - JAVNOG POZIVA

ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za školsku godinu 2018./19.

Objavio: Daniel Bašić 26. studenog 2018. godine

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja usluga, za prezentaciju dostavljenog programa roditeljima odabrane su ponude sljedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ 01.

ALGA Travel Agency

Spektar putovanja

SPERANZA turističaka agencija

Predložene TURISTIČKE AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku dana 05. prosinca 2018. godine u 18,00 sati u prostorijama Škole za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Vinogradska cesta 29.


 

PROŠLA GODINA

 

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29.

Školska godina 2017./2018.

Zagreb, 08. 03 2018.

Dvodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike drugih razreda

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja jedne pristigle ponude, rasprave i izjašnjavanja članova, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda  jednog potencijalnog davatelja usluge, Taubek tours u skladu sa svim zadanim kriterijima iz javnog natječaja. Njihova ponuda je uzeta u uži izbor za jednodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet učenika drugih razreda (Venecia-Verona-Gardaland).

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelj usluge, Taubek tours , prezentirati svoju ponudu (u trajanju od 15 minuta) je petak, 16. ožujka 2018., u 18.20 sati, u prostorijama OŠ Lovro pl. Matačić, na adresi: Laurenčićeva bb.

Predsjednik Povjerenstva:  Dražen Zagajšak, prof.   


Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29.

 

Školska godina 2017./2018.

Zagreb, 28. 02 2018.

Jednodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike prvih razreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja dvije pristigle ponude, rasprave i izjašnjavanja članova, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda samo  jednog potencijalnog davatelja usluge, Turističke agencije Speranza, u skladu sa svim zadanim kriterijima iz javnog natječaja. Njihova ponuda je uzeta u uži izbor za jednodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet učenika prvih razreda (Trakošćan – Varaždin).

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelj usluge, Turistička agencija Speranza, prezentirati svoju ponudu (u trajanju od 15 minuta) je srijeda, 14. ožujka 2018., u 18.20 sati, u prostorijama OŠ Lovro pl. Matačić, na adresi: Laurenčićeva bb.

                                                                       Predsjednik Povjerenstva: Frane Jurlić, prof.


ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

 REZULTATI - JAVNOG POZIVA

ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za školsku godinu 2017./18.

Objavio: Daniel Bašić 19. veljače 2018. godine

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja usluga, za prezentaciju dostavljenog programa roditeljima odabrane su ponude sljedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ 02.

ALGA

SPERANZA

Predložene TURISTIČKE AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku dana 23. veljače 2018. godine u 17,00 sati u prostorijama Škole za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Vinogradska cesta 29.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

REZULTATI - JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za 2017./18.školsku godinu

Objavio: Daniel Bašić 19.12.2017.

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja  usluga, za prezentaciju dostavljenog programa višednevne školske ekskurzije predložene  su ponude  slijedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ PONUDE 1.

BTRAVEL

SPERANZA

Dana 14.12.2017. održan je sastanak na kojem su otvorene ponude. Predstavnici roditelja i učenici trećih razreda jednoglasnu su donijeli odluku o odabiru ponude od turističke agencije SPERANZE.