Ekskurzije odabrane ponude

Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 05. prosinca 2018.

Višednevna izvanučionička nastava – školska ekskurzija za učenike četvrtih razreda u Grčku

 

Predmet: Izbor davatelja usluge za višednevna izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju za učenike četvrtih razreda u Grčku

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor davatelja usluge za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika četvrtih razreda u Grčku.

Na roditeljskom sastanku, nakon prezentiranja tri ponude koje su ušle u uži izbor, rasprave i izjašnjavanja prisutnih, izabran je davatelj usluge SPERANZA.

Predsjednik Povjerenstva:

Suzana Avgustinović

 


Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

 

Školska godina 2018./2019.

Zagreb, 28.11. 2018.

 

Dvodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike drugih razreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude (javni poziv 2/2019), nakon otvaranja četiri pristigle ponude, rasprave i izjašnjavanja članova, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da su sve ponude potencijalnih davatelja usluge u skladu sa svim zadanim kriterijima iz javnog natječaja.

 

Jednoglasno su odabrane tri ponude turističkih agencija koje ulaze u uži izbor za dvodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet drugih razreda naše škole (Venecija-Verona- Gardaland): Spektar putovanja d.o.o., Speranza d.o.o. i Taubek tours d.o.o.

 

Mjesto održavanja roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelji usluge prezentirati svoju ponudu (u trajanju od 15 minuta), će biti, kao i za otvaranje ponuda, prostor Pučkog otvorenog učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Točan termin održavanja će biti 11.12.2018. u 17.30 u maloj dvorani u Pučkom otvorenom učilištu.

 

 

                                                           Predsjednik Povjerenstva: Frane Jurlić, prof.mentor


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

 REZULTATI - JAVNOG POZIVA

ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za školsku godinu 2018./19.

Objavio: Daniel Bašić 26. studenog 2018. godine

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja usluga, za prezentaciju dostavljenog programa roditeljima odabrane su ponude sljedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ 01.

ALGA Travel Agency

Spektar putovanja

SPERANZA turističaka agencija

Predložene TURISTIČKE AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku dana 05. prosinca 2018. godine u 18,00 sati u prostorijama Škole za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Vinogradska cesta 29.


 

PROŠLA GODINA

 

Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29.

Školska godina 2017./2018.

Zagreb, 08. 03 2018.

Dvodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike drugih razreda

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja jedne pristigle ponude, rasprave i izjašnjavanja članova, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda  jednog potencijalnog davatelja usluge, Taubek tours u skladu sa svim zadanim kriterijima iz javnog natječaja. Njihova ponuda je uzeta u uži izbor za jednodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet učenika drugih razreda (Venecia-Verona-Gardaland).

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelj usluge, Taubek tours , prezentirati svoju ponudu (u trajanju od 15 minuta) je petak, 16. ožujka 2018., u 18.20 sati, u prostorijama OŠ Lovro pl. Matačić, na adresi: Laurenčićeva bb.

Predsjednik Povjerenstva:  Dražen Zagajšak, prof.   


Škola za medicinske sestre Vinogradska

Vinogradska cesta 29.

 

Školska godina 2017./2018.

Zagreb, 28. 02 2018.

Jednodnevna izvanučionička nastava – školski izlet za učenike prvih razreda

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, nakon otvaranja dvije pristigle ponude, rasprave i izjašnjavanja članova, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda samo  jednog potencijalnog davatelja usluge, Turističke agencije Speranza, u skladu sa svim zadanim kriterijima iz javnog natječaja. Njihova ponuda je uzeta u uži izbor za jednodnevnu izvanučioničku nastavu – školski izlet učenika prvih razreda (Trakošćan – Varaždin).

Termin roditeljskog sastanka, na kome će izabrani potencijalni davatelj usluge, Turistička agencija Speranza, prezentirati svoju ponudu (u trajanju od 15 minuta) je srijeda, 14. ožujka 2018., u 18.20 sati, u prostorijama OŠ Lovro pl. Matačić, na adresi: Laurenčićeva bb.

                                                                       Predsjednik Povjerenstva: Frane Jurlić, prof.


ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska cesta 29

 REZULTATI - JAVNOG POZIVA

ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za školsku godinu 2017./18.

Objavio: Daniel Bašić 19. veljače 2018. godine

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja usluga, za prezentaciju dostavljenog programa roditeljima odabrane su ponude sljedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ 02.

ALGA

SPERANZA

Predložene TURISTIČKE AGENCIJE ĆE PREZENTACIJU PROGRAMA održati na roditeljskom sastanku dana 23. veljače 2018. godine u 17,00 sati u prostorijama Škole za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Vinogradska cesta 29.


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

REZULTATI - JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE školske ekskurzije za 2017./18.školsku godinu

Objavio: Daniel Bašić 19.12.2017.

Nakon obavljenog javnog poziva i javnog otvaranja ponuda potencijalnih davatelja  usluga, za prezentaciju dostavljenog programa višednevne školske ekskurzije predložene  su ponude  slijedećih Turističkih agencija:

Po pozivu BROJ PONUDE 1.

BTRAVEL

SPERANZA

Dana 14.12.2017. održan je sastanak na kojem su otvorene ponude. Predstavnici roditelja i učenici trećih razreda jednoglasnu su donijeli odluku o odabiru ponude od turističke agencije SPERANZE.