Izmjenjen raspored

RASPORED SATI ZA PETAK, 10.03.2017.

 

SAT

VRIJEME

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00 – 8.45

Hrvatski jezik

26

 

Njemački jezik-izborni

53

Latinski jezik

55

Informatika – grupa

52

Engleski jezik

49

Informatika – grupa

48

Geografija

51

2.

8.55 – 9.40

Hrvatski jezik

26

Fizika

30

Njemački jezik-izborni

53

Geografija

51

Informatika – grupa

52

Engleski jezik

49

Informatika – grupa

48

Latinski jezik

55

3.

9.55 – 10.40

Fizika

30

Matematika

52

Hrvatski jezik

26

SRZ

LIK

Latinski jezik

55

Povijest

51

Engleski jezik

49

Biologija

53

4.

10.45– 11.30

Povijest

51

Latinski jezik

55

Hrvatski jezik

26

Engleski jezik

LIK

Biologija

53

Matematika

52

Engleski jezik

49

Fizika

30

5.

11.35 – 12.20

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

Latinski jezik

55

Njemački jezik-izborni

LIK

Povijest

51

Fizika

30

Matematika

52

Engleski jezik

49

6.

12.25 – 13.10

Biologija

53

Hrvatski jezik

26

Fizika

30

Njemački jezik-izborni

LIK

Matematika

52

Latinski jezik

55

Povijest

51

SRZ

49

7.

13.15 – 13.55

 

 

SRZ

49

 

 

SRZ

52

SRZ

51