Izmjenjen raspored-Naknadni raspored

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE, SUBOTA, 16.05.2020.

Sati su skraćeni na 30 minuta

 

 

SUBOTA, 16.05.

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

2.B

2.C

2.D

1.

8.00–8.30

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

Matematika

Latinski jezik

Hrvatski jezik

 

Fizika

 

2.

8.35–9.05

Hrvatski jezik

Njemački jezik – izborni

Matematika

TZK

Hrvatski jezik

Fizika

Latinski jezik

Kemija

3.

9.10–9.40

Hrvatski jezik

Latinski jezik

Matematika

TZK

Hrvatski jezik

Biologija

Engleski jezik - redovni

Kemija

4.

9.45–10.15

Fizika

Hrvatski jezik

TZK

Engleski jezik - redovni

Hrvatski jezik

Biologija

Matematika

Njemački jezik – izborni

5.

10.20–10.50

Fizika

Hrvatski jezik

TZK

Engleski jezik - redovni

Latinski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Engleski jezik

6.

11.05–11.35

Engleski jezik - redovni

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Fizika

Hrvatski jezik

Biologija

Latinski jezik

7.

11.40–12.10

Engleski jezik - izborni

TZK

Hrvatski jezik

Matematika

Fizika

Etika

Biologija

Latinski jezik

8.

12.15 – 12.45

Latinski jezik

TZK

Engleski jezik - redovni

Vjeronauk

Matematika

Njemački jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

9.

12.50 – 13.20

Etika

Fizika

Engleski jezik - redovni

Hrvatski jezik

Biologija

Latinski jezik

Hrvatski jezik

 

10.

13.25 – 13.55

Vjeronauk

Fizika

Engleski jezik - redovni

Hrvatski jezik

Biologija

Latinski jezik

 

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE, SUBOTA, 16.05.2020.

Vinogradska

Sati su skraćeni na 30 minuta

 

 

SUBOTA, 16.05.

3.A

3.B

3.C

3.D

4.A

4.B

4.C

4.D

1.

8.00–8.30

Bakteriologija

Virologija Parazitologija

Psihologija

Etika u sestrinstvu

Zdravstvena njega opća

Higijena – preventivna medicina

Zdravstvena njega specijalna

 

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

2.

8.35–9.05

Kirurška njega opća

 

3.

9.10–9.40

Biokemija

Zdravstvena njega bolesnog djeteta

4.

9.45–10.15

Anatomija

Hrvatski znakovni jezik

Patologija

Kirurška njega opća

Zdravstvena njega bolesnog djeteta

5.

10.20–10.50

Biokemija

Zdravstvena njega opća

Biokemija

Farmakologija

Higijena – preventivna medicina

6.

11.05–11.35

Zdravstvena njega opća

Hrvatski znakovni jezik

Radiologija

Hitni medicinski postupci

Higijena – preventivna medicina

Načela administracije

7.

11.40–12.10

Etika u sestrinstvu

Biokemija

Anatomija

Hrvatski znakovni jezik

 

Sociologija

8.

12.15 – 12.45

Opća načela zdravlja i njege

 

 

9.

12.50 – 13.20

Hrvatski znakovni jezik

Opća načela zdravlja i njege

Načela poučavanja

Zdravstvena njega specijalna

 

Radiologija

 

10.

13.25 – 13.55

 

 

 

 

 

SUBOTA, 16.05.

5.A

5.B

5.C

5.D

1.

8.00–8.30

Zdravstvena njega starijih osoba

 

 

 

2.

8.35–9.05

Zdravstvena njega majke

 

 

3.

9.10–9.40

Zdravstvena njega psihij. bolesnika

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega majke

 

4.

9.45–10.15

Zdravstvena njega majke

Dijetetika

Zdravstvena njega u kući

5.

10.20–10.50

6.

11.05–11.35

Metodika zdravstvenog odgoja

Zdravstvena njega starijih osoba

 

7.

11.40–12.10

 

 

Kirurška njega specijalna

8.

12.15 – 12.45

 

 

 

 

9.

12.50 – 13.20

 

 

 

 

10.

13.25 – 13.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE, SUBOTA, 16.05.2020.
Vinogradska
Sati su skraćeni na 30 minuta
SUBOTA, 16.05.
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
5.D
1.
8.00–8.30
Bakteriologija
Virologija Parazitologija
Psihologija
Etika u sestrinstvu
Zdravstvena njega opća
Higijena – preventivna medicina
Zdravstvena njega specijalna
Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Zdravstvena njega starijih osoba
2.
8.35–9.05
Kirurška njega opća
Zdravstvena njega majke
3.
9.10–9.40
Biokemija
Zdravstvena njega bolesnog djeteta
Zdravstvena njega psihij. bolesnika
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega majke
4.
9.45–10.15
Anatomija
Hrvatski znakovni jezik
Patologija
Kirurška njega opća
Zdravstvena njega bolesnog djeteta
Zdravstvena njega majke
Dijetetika
Zdravstvena njega u kući
5.
10.20–10.50
Biokemija
Zdravstvena njega opća
Biokemija
Farmakologija
Higijena – preventivna medicina
6.
11.05–11.35
Zdravstvena njega opća
Hrvatski znakovni jezik
Radiologija
Hitni medicinski postupci
Higijena – preventivna medicina
Načela administracije
Metodika zdravstvenog odgoja
Zdravstvena njega starijih osoba
7.
11.40–12.10
Etika u sestrinstvu
Biokemija
Anatomija Hrvatski znakovni jezik
Sociologija
Kirurška njega specijalna
8.
12.15 – 12.45
Opća načela zdravlja i njege
9.
12.50 – 13.20
Hrvatski znakovni jezik
Opća načela zdravlja i njege Načela poučavanja
Zdravstvena njega specijalna
Radiologija
10.
13.25 – 13.55
RASPORED SATI TEORETSKE NASTAVE, SUBOTA, 16.05.2020.
Vinogradska
Sati su skraćeni na 30 minuta
SUBOTA, 16.05.
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
5.D
1.
8.00–8.30
Bakteriologija
Virologija Parazitologija
Psihologija
Etika u sestrinstvu
Zdravstvena njega opća
Higijena – preventivna medicina
Zdravstvena njega specijalna
Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Zdravstvena njega starijih osoba
2.
8.35–9.05
Kirurška njega opća
Zdravstvena njega majke
3.
9.10–9.40
Biokemija
Zdravstvena njega bolesnog djeteta
Zdravstvena njega psihij. bolesnika
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega majke
4.
9.45–10.15
Anatomija
Hrvatski znakovni jezik
Patologija
Kirurška njega opća
Zdravstvena njega bolesnog djeteta
Zdravstvena njega majke
Dijetetika
Zdravstvena njega u kući
5.
10.20–10.50
Biokemija
Zdravstvena njega opća
Biokemija
Farmakologija
Higijena – preventivna medicina
6.
11.05–11.35
Zdravstvena njega opća
Hrvatski znakovni jezik
Radiologija
Hitni medicinski postupci
Higijena – preventivna medicina
Načela administracije
Metodika zdravstvenog odgoja
Zdravstvena njega starijih osoba
7.
11.40–12.10
Etika u sestrinstvu
Biokemija
Anatomija Hrvatski znakovni jezik
Sociologija
Kirurška njega specijalna
8.
12.15 – 12.45
Opća načela zdravlja i njege
9.
12.50 – 13.20
Hrvatski znakovni jezik
Opća načela zdravlja i njege Načela poučavanja
Zdravstvena njega specijalna
Radiologija
10.
13.25 – 13.55