Nauči, razmijeni i podijeli

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Learn, exchange and share ( Nauči, razmijeni i podijeli)

Akronim: LES

Program: Erasmus+

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA 1) Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

  • Trajanje projekta: 12 mjeseci (1.srpnja 2019. – 30.lipanja 2020.)
  • Vrijednost projekta: 112.781,00 EUR
  • Broj ugovora: 2019-1-HR01-KA102-060496

Koordinator nacionalnog konzorcija: Škola za medicinske sestre Vrapče

Članovi konzorcija:

  • Škola za medicinske sestre Vrapče,
  • Škola za medicinske sestre Vinogradska,
  • Medicinska škola Bjelovar

Partneri:

  • Asklepios Schlossberg Klinik Bad König, Njemačka
  • University and Rehabilitation Clinic Ulm (RKU), Njemačka
  • ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO -Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo (AFPDM), Montijo, Portugal

 

Škola za medicinske sestre Vinogradska iz Zagreba u konzorciju zajedno sa Medicinskom školom Bjelovar, te prijaviteljem Školom za medicinske sestre Vrapče sudjelovat će u projektu s ciljem usavršavanja znanja i vještina svojih učenika na temu bazalne stimulacije i nastavnika na temu kinestetike.

Projekt će se provesti kroz dvije aktivnosti;

U okviru aktivnosti A1 (Mobility of VET learners) sudjelovat će 30 učenika/ca (po 10 iz svake škole u konzorciju) koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre/tehničara opće njege s ciljem usvajanja kompetencija sa područja bazalne stimulacije. Radom u klinikama koje primjenjuju bazalnu stimulaciju, naši će učenici usvojiti ključne tehnike nužne za razumijevanje i kasniju primjenu bazalne stimulacije. Mobilnost će se provesti u trajanju od tri tjedna.

U okviru aktivnosti A5 (Staff training abroad) u projektu će sudjelovati ukupno 12 nastavnika (po 4 iz svake škole u konzorciju) s ciljem usvajanja kompetencija sa područja kinestetike. Nakon što se u prvoj fazi implementira i provede edukacija nastavnog osoblja, to osoblje postalo bi važan potencijal u izradi novih nastavnih sadržaja kroz sve druge kliničke predmete, što će uvelike doprinositi širenju znanja o važnosti i usvojenosti kinestetike u svakodnevnom radu medicinskih sestara. Mobilnost će se provesti u trajanju od 5 dana.

Planirane Mobilnosti učenika i nastavnika provest će se u ožujku/travnju 2020.godine.

Detaljnije pogledajte na: http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/

 

Prilozi

Natječaj za izbor učenika.

Natječaj za izbor strukovnog nastavnika.

 

Natječaj za izbor nastavnika u pratnji.