Povodom dana Škole i Međunarodnog dana sestrinstva provodimo akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi

Povodom dana Škole i Međunarodnog dana sestrinstva provodimo akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi

Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi