ekipa

ekipa

 

slijeva na desno

(gornji red) Martina Šugić, Ivana Jelušić, Lea Krstanović, Ana Tomić, Nikolina Maroš, Antica Nižić

(donji red) Lucija Antoljak, Paula Mavrlja, Sara Vulje, Martina Žorat, Dorotea Mak