Termini prijema

TJEDNE INFORMACIJE RAZREDNIKA

školske godine 2022./2023.

Razred

Razrednik

Dan u tjednu

Vrijeme

1.a

 Dražen Zagajšak

Utorak

11.30 – 12.15

1.b

 Claudia Matković

Srijeda

10.40 – 11.25

1.c

 Lidija Šolić

Četvrtak

10.40 – 11.30

1.d

 Brajković Lana Antonia

Četvrtak   

10.40 – 11.25

2.a

 Ivan Videk

Utorak

9.35 – 10.25

2.b

 Frane Jurlić

Četvrtak  

13.55 – 14.40

2.c

 Dolić Janja

 Četvrtak

14.00 – 14.45

2.d

 Škoton Jelka

 Ponedjeljak

10.40 – 11.25

3.a

 Pavešić Petar

Utorak  

10.40 – 11.25

3.b

 Mihaela Šimunčić

Petak

14.10 – 14.55

3.c

 Alma Karabegović

Petak

15.45 – 16.30

3.d

 Snježana Cipčić

Utorak

10.45 – 11.30

4.a

 Tomić Ana

Srijeda   

13.10 – 13.55

4.b

 Briski Sonja

Srijeda

14.10 – 14.55

4.c

 Spahija Mirjana

Utorak

13.05 – 13.55

4.d

 Mutić Ana

 

 

5.a

 Horvat Ivana

Ponedjeljak

16.35 – 17.15

5.b

 Bašić Daniel

Ponedjeljak

18.15 – 19.00

5.c

 Meczner Anamarija

Petak

10.40 – 11.25

5.d

 Senhadji Ivana

Petak

14.00 – 14.45

 

 

  

 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

TERMINI PRIMANJA RODITELJA – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Ulica grada Vukovara 68., 10 000 Zagreb školska godina 2022./2023.

PREDMETNI NASTAVNIK/

RAZREDNIK

DAN

VRIJEME

Antičević Tatjana

Utorak     

9.00 – 9.45

Bašić Daniel

Utorak

14.00 – 14.45

Brajković Lana Antonia

Četvrtak   

11.30 – 12.15

Durlen Stanić Ksenija

Utorak  

10.40 – 11.25

Dolić Janja

 Četvrtak

14.00 – 14.45

Golub Anđelko

  

 

Grgić Vedrana/Vidov Amelia

 srijeda

9.40 – 10.25

Jurlić Frane

Četvrtak  

13.55 – 14.40

Ljubić Zdravka

utorak

9.40 – 10.25

Matković Claudia

 Srijeda

10.40 – 11.25

Pavešić Petar

Srijeda   

10.40 – 11.25

Radolfi Culej Fani

 petak

10.40 – 11.25

Razum Josip/Perić Dijana

Ponedjeljak  

9.40 – 10.25

Škoton Jelka

 Petak

10.40 – 11.25

Šolić Lidija

Srijeda

9.40 – 10.25

Tomljenović Sanja

 

 

Videk Ivan/Tumpa Matea

 Četvrtak

11.30 – 12.15

Zagajšak Dražen

Četvrtak

11.30 – 12.15

  

  

TERMINI PRIJEMA RODITELJA VINOGRADSKA – VINOGRADSKA CESTA 29.

Termini konzultacija s predmetnim nastavnicima za školsku godinu 2022./2023.

 

R.b

Prezime i ime

Dan

Vrijeme

1.

Antičević Tatjana

Srijeda  

12.15 – 13.00  

2.

Antunović Dajana

Utorak  

15.00 – 15.45  

3.

Avgustinović Suzana

Utorak  

15.00 – 15.45

4.

Bašić Daniel

Srijeda(Pučko)

Vinogradska (uz najavu)

11.30 – 12.15

18.15 - 19.00

5.

Božić Josip

Ponedjeljak

10.45 – 11.30  

6.

Brajković Lana Antonia

Četvrtak(Pučko)

11.30 – 12.15

7.

Briski Sonja

Srijeda

14.10 – 14.55

8.

Cipčić Snježana

Utorak

10.45 – 11.30

9.

Durlen Stanić Ksenija

Utorak

10.40 – 11.25

10.

Fučkar Gordana

Petak

15.40 – 16.30

11.

Grgić Vedrana

Utorak

16.35 – 17.20

12.

Grgurević Ines

Četvrtak

11.30 – 12.15

13.

Horvat Ivana

Ponedjeljak

16.35 – 17.15

14.

Jurlić Frane

Četvrtak  

13.55 – 14.40

15.

Karabegović Alma

Petak

15.45 – 16.30

16.

Kičić Miroslava

Utorak

13.00 – 13.45

17.

Koraj Irena

Ponedjeljak

11.00 – 11.30

18.

Kos Marina

Ponedjeljak  

12.20 – 13.05

19.

Krkić Drobić Aida

  -

-  

20.

Lovrek Seničić Monika

Četvrtak  

10.45 – 11.30

21.

Major Gordana

Ponedjeljak  

15.00 – 15.45

22.

Martinis Lamešić Dalia

Srijeda  

13.10 – 13.55

23.

Meczner Anamarija

Petak

10.40 – 11.25

24.

Merlin Ivana

Petak  

12.20 – 13.05

25.

Mlinar Maja

Petak

11.30 – 12.15

26.

Mudrovčić Nada

Ponedjeljak  

12.00 – 12.45

27.

Pavešić Petar

Četvrtak  

15.00 – 15.45

28.

Pišćenec Ivana

Ponedjeljak  

12.30 – 13.05

29.

Protić Dubravka

Četvrtak  

11.15 – 12.00

30.

Radolfi Culej Fani

Petak(Pučko)

10.40 – 11.25

31.

Razum Josip

Petak  

10.45 – 11.30

32.

Senhadji Ivana

Petak

14.00 – 14.45

33.

Spahija Mirjana

Utorak

13.05 – 13.55

34.

Stančić Nevenka

Srijeda

10.45 – 11.30

35.

Šimunčić Mihaela

Petak

14.10 – 14.55

36.

Štih Čulig Tanja

Ponedjeljak  

12.45 - 13.30

37.

Tomić Ana

Srijeda   

13.10 – 13.55

38.

Trgovec Dubravka

Petak

10.45 – 11.30

39.

Trnčević Martina

Ponedjeljak  

13.10 – 13.55

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer