Upisi

Sve što trebate znati o prijavama i upisima u srednje škole za školsku godinu 2023./2024. možete pročitati ovdje.

Kalkulator bodova

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole s popisom predmeta posebno važnih za upis

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole  s popisom predmeta posebno važnih za upis

Bodovni prag za prijavu je 58 bodova

Predmeti koji se boduju su: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, biologija, kemija, fizika

Zadnji učenik na upisima 2022./2023. imao je 62.07 bodova, a 2023./2024. 58.66 bodova 

Ostale obavijesti možete pratiti na srednje.e-upisi.hr

Upisno povjerenstvo će vršiti upise __. srpnja 2024. godine od 09.00 do 16.00 sati u ljetnom upisnom roku. Službenu dokumentaciju koju dostavljate osobno dostavljate na lokaciju Pučko otvoreno učilište Zagreb (Ulica grada Vukovara 68.) u prostoriju zbornice škole.

Za upis su potrebni sljedeći dokumenti:

1. Potpisana Upisnica u prvi razred

2. Liječnička svjedodžba Medicine rada (izdana od specijalista medicine rada - plaća se oko 40€)

Da bi učenik obavljao posao medicinske sestre i upisao naš program mora biti potpuno psihofizička zdrava osoba, što odgovorno potvrđuje liječnik Medicine rada. 

Zdravstveni zahtjevi su: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

KONTRAINDIKACIJE su propisana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

Dokumentacija se može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-adresu: upisi@skolamedvinogradska.hr. Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem.

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem, učenik ili roditelj/skrbnik mora se izjasniti o odabiru jednog (glavnog) stranog jezika*, obaveznog izbornog predmeta (Vjeronauk ili Etika) te izbornog stranog jezika koji mora biti različit od glavnog stranog jezika.

 

Napomena:

Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije (upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis, a predani su elektroničkim putem), učenik ili roditelj/skrbnik je obavezan donijeti razredniku do kraja rujna 2023. godine.

* ispit iz stranog jezika polažu samo oni učenici koji taj jezik nisu učili obavezno u osnovnoj školi, a žele ga upisati kao prvi strani jezik. Termin za polaganje je _.7.2024.u 9.00 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju je __.06.2024. u 9.00 sati.

Webinar o postupku upisa u srednje škole za roditelje/skrbnike i kandidate

**Informacije koje bih vas mogle zanimati:

Sve o zanimanju

Nastavni plan i program / kurikulum

Uvjeti za upis učenika u prvi razred našeg programa

Rokovi za upise

Kućni red Škole

Etički kodeks medicinskih sestara