Zajedno protiv nasilja 2

NAZIV PROJEKTA: Zajedno protiv nasilja 2

Nositelj projekta:

 • Škola likovnih umjetnosti, Split, Croatia
 • Gimnazija, Paraćin, Serbia

Partner projekta:

 • Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb
 • Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi, Safranbolu, Turkey
 • Prirodoslovna škola Split, Split, Croatia
 • Srednja škola Ivana Lucića Trogir, Trogir, Croatia
 • Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Croatia
 • Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı, Turkey

Projektni tim ispred Škole za medicinske sestre Vinogradska:

 • Ivana Horvat
 • Anamarija Meczner
 • Maja Mlinar
 • Monika Lovrek Seničić

Ostali članovi projektnog tima: Željka Milošević Paro (osnivač projekta), Maja Ostojić Feil, Serhat Cengiz, Suzana Škojo, Serpil Öz, Sandra Bešker, Perislava Bešić-Smlatić, Maja Kralj, Hajdi Jelaska Relja, Aleksandra Dužević, Sandra Bačić, Vesna Ilić (osnivač projekta)

Sudionici: učenici trećih i četvrtih razreda Škole za medicinske sestre Vinogradska

Cilj projekta: Učenici/e će suradnički učiti i raditi u timu; preuzeti odgovornost za svoje ponašanje; ponašat će se društveno odgovorno, aktivno sudjelovati u zaštiti i promicanju ljudskih prava, promicati ravnopravnost spolova; aktivno sudjelovati u građanskim inicijativama ; promicati kvalitetu života u zajednici; procijeniti važnost razvijanja i unaprjeđivanja komunikacijskih vještina i njihove primjene u svakodnevnome životu; znati odabrati ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice, odabrati ponašanja koja isključuju bilo kakav oblik nasilja; znati procijeniti važnost rada na sebi i odgovornost za mentalno i socijalno zdravlje, znati obrazložiti važnost odgovornoga donošenja životnih odluka.

Vremenik: projekt se provodi tijekom cijele školske godine.

Zajedno protiv nasilja 2 - Škola likovnih umjetnosti u Splitu zajedno s partnerima projekta nastavlja obrađivati temu započetu 1.11.2020. godine. Kako svake godine stižu novi naraštaji, tako je i tema nenasilja/nasilja, prevencija te razvijanja tolerancije i mira neprestano aktualna.

Aktivnosti:

Aktivnosti kojima bi se tema razvijala su različite i ovise o struci nastavnika ili stručnog suradnika. Aktivnosti se utvrđuju nakon ankete o nasilju, a razrađuju kroz pedagoške radionice, likovne i druge umjetničke radove i video uratke. Nastavnik zajedno s učenicima izabire njima najprimjerenije aktivnosti kroz koje bi razmatraju temu nasilja i mira.

Projekt se provodi na E-twinning platformi.

Svakoj aktivnosti prethodi virtualni sastanak svih partnera preko zoom aplikacije. Svi partneri/sudionici su u ravnopravnom odnosu. Postoji mogućnost promjene u kalendaru rada, ovisno o situaciji unutar partnerskih škola. Aktivnosti se rade u dogovoru s partnerima i vezuju za međunarodne datume koje se vezuju uz ovu temu.

Na početku projekta svi sudionici ispunjavaju zajedničku anketu, a dobiveni rezultati su putokaz u kojem smjeru dalje razvijati aktivnosti.

1. Fraza od rujna do studenog: Pozivanje partnera i uspostava komunikacije i predstavljanje partnera (voditelja i učenika) na TwinSpaceu, kroz dijeljenje slika, videozapisa i pisanih tekstova, organiziranje video-događaja); integracija projekta u školske kurikulume za šk. godinu 2021./2022.; predstavljanje teme, predmeta, metoda i vremenskog slijeda projekta učenicima; osmišljavanje logotipa; anketa, istraživanje.

2. Faza od prosinca do svibnja: Učenici se aktivno uključuju, promišljaju, rješavaju sporne situacije, prezentiraju svoje izbore.

Evaluacija projekta: Održavanje završne online konferencije sa svim sudionicima. Zajednički virtualni priručnik o nasilju i toleranciji; zajednička virtualna izložba dobivenih radova učenika. Evaluacija i diseminacija projekta putem web stranice škole, društvenih medija, školskog lista i ljetopisa, izlaganje na aktivu i kongresima.


Događanja

Projekt Zajedno protiv nasilja 2 koji se provodi na E-twinning platformi,a čiji je nositelj Škola likovnih umjetnosti, Split i Gimnazija, Paraćin, ove su godine i nas pozvali za partnere uz Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi, Safranbolu iz Turske, Prirodoslovna škola Split, Srednja škola Ivana Lucića Trogir, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar i Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı, Turska. Pod vodstvom nastavnica Monike Lovrek Seničić, Anamarije Meczner,  Ivane Horvat i Maje Mlinar, učenici 4.a razreda i 4.c razreda sudjelovali su u radionicama i aktivnostima u projektu. Učenici su aktivno sudjelovali u zaštiti i promicanju ljudskih prava, promicali ravnopravnost spolova i rasa te naučili odabrati ponašanja koja isključuju bilo kakav oblik nasilja.

Monika Lovrek Seničić