Upisni rokovi

Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23.5. – 1.7.2022.

• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

01.7.2022.

• Početak prijava redovitih učenika u sustav

23.5.2022.

• Početak prijava obrazovnih programa

25.6.2022.

• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28.6.2022.

• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

01.07.2022. u 9.00h

• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1.7.2022.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

29.6., - 4.7.2022.

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6.7.2022.

• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

7.7.2022.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8.7.2022.

• Objava konačnih ljestvica poretka

09.7.2022.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11.7.2022. 0d 9.oo do 16.00

12.7.2022. 0d 9.oo do 13.00.

• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15.7.2022.

• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10.8.2022.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

20. 8. 2022.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručnmišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

24. 8. 2022.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2022.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23. 8. 2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka

27. 8. 2022.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka

1. 9. 2022.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer