Leonardo da Vinci

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

ZAGREB, Vinogradska 29

 

STRUKOVNA PRAKSA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Iz EU fondova REALIZIRANA STRUKOVNA  PRAKSA UČENIKA U NJEMAČKOJ I PORTUGALU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LIFELONG LEARNING PROGRAM - Leonardo da Vinci/ mobilnost učenika zemalja EU

U okviru LLP i pod programa Leonardo da Vinci Europska unija financijski podupire razvoj i podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja te potiče međusobnu razmjenu  profesionalnih i stručnih iskustava te međusobno aktivno uključivanje u redovne obrazovne procese i sustave zemalja članica. Prvim ulaskom europskih sredstava u RH te prvim mogućim prijavama Škola za medicinske sestre Vinogradska od 2010. godine provodi aktivnosti vezane uz prijavu projekata i osiguravanje EU sredstava za realizaciju mobilnosti nastavnika, a posebno  učenika koji realiziraju strukovnu praksu u zemljama Europske unije. Prvi projekti mobilnosti, tj. strukovna praksa učenika u 2011. i 2012. godini bili su usmjereni i realizirani u bolnicama u Njemačkoj, u Leipzigu i  Schkeuditzu. Prijavu mobilnost 2013./2014. s Njemačke proširujemo i na Portugal. Na veliko zadovoljstvo i nastavnika i učenika, prijavljeni projekt pod nazivom „Nursing“  IVT  odobren je i financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU.  

Prijavom EU projekata na razini  Školeželimo postići:              

*podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja

*evaluiranje vlastite kvalitete rada

 *međusobnu razmjenu najnovijih stručno-znanstvenih saznanja i vještina

*razvijanje suradničkih odnosa zemalja Europske unije kroz sustave obrazovanja

Ciljevi našeg projekta mobilnosti su:

*realizacija redovne strukovne prakse u zemljama EU

*uključenje europskih edukatora, mentora učenika u njihov redovni obrazovni program

*evaluacija sukladnosti stečenih strukovnih vještina na dotičnoj obrazovnoj razini

*evaluacija sukladnosti ili specifičnosti protokola rada u bolnicama EU, tj. u RH

*evaluacija učeničkih socijalnih i jezičnih kompetencija te multikulturalna razmjena.

 

Tako je od odobrenih četiriju programa mobilnosti,

u rujnu 2013. i kolovozu 2014. godine realizirana TROTJEDNA  STRUKOVNA PRAKSA  učenika  na odjelima bolnice „Santa Maria“ u Lisabonu/Portugal, a u travnju i rujnu 2014. godine u Njemačkoj, Leipzig/Schkeuditz,  u bolnici „Sachsises krankenhaus fur Psychiatrie und neurologie Altscherbitz“.

U razdoblju od 30. rujna do 19. listopada 2013.godine, i u razdoblju od 25. kolovoza do 13. rujna 2014. godine u pratnji nastavnica Škole Ksenije Zuber, dr. med. i dr. sc. Višnje Pranjić, realizirana je strukovna praksa u Portugalu. Učenici 4. razreda: Jan Lukin, Jelena Hrabrić, Luka Dragić, Marina Knežević i Petra Kemfelja u 2013. godini i u kolovozu 2014. godini učenici 5. razreda: Sarah Kaurinović, Anita Filipović, Mirna Trogrlić, Patricia Občević i Lucija Huljek radili su u Lisabonu u bolnici „Santa Maria“  i  Centru  „Santa Casa da Misericordia – Centro“. Uz mentorstvo medicinskih sestara dotičnih ustanova, odradili su svoje strukovne vježbe u trajanju od tri tjedna, puno osamsatno radno vrijeme. Sadržaj kliničkih vježba bio je uvježbavanje strukovnih vještina, utvrđivanje i proširivanje stečenog znanja te razvijanje kompetencija kao što su odgovornost i samostalnost. Kako se radi po novom obrazovnom kurikulumu za strukovnu kvalifikaciju koji je uređen ECVET sustavom, objektivni instrumenti prepoznatljivosti omogućili su laku prohodnost naših učenika na radilišta europskog poslodavca. Pored Certifikata bolnica i host organizacija, rad učenika vrjednovan je od strane vanjskih edukatora sestara njemačkih i portugalskih mentora. U svoje slobodno vrijeme i vikendima učenici su mogli upoznati kulturu Portugala, kulturne spomenike i prirodne ljepote Lisabona i okolice. U Montiju i Lisabonu na klinikama i u kontaktu s ostalim EU sudionicima mobilnosti, prenijeli su primjeren osobni imidž i imidž Škole, profesije te prezentirali kulturu Hrvatske. U Zagreb su se vratili puni dojmova i novih poznanstava  koja su sklopili radeći u bolnici i družeći se s ostalim sudionicima programa EU mobilnosti (Poljacima, Slovacima, Ircima).

U Njemačkoj, Leipzig/ Schkeuditz,  program mobilnost odvijao se od 22. travnja do 10. srpnja 2014. godine i od 14. rujna do 4. listopada 2014. godine. Radeći u bolnici Sachsisches Krankenhaus fur Psychiatrie und Neurologie Altscherbitz, učenici: Petar Šimunović, Tatjana Škaljac, Sara Horvat, Klara Vurbić i Dijana Prelec  te Valentina Bratuša, Marija Čolić, Kata Lončar, Daliborka Nikešić i Martina Šugić, u novom profesionalnom i socijalnom okruženju pokazali su visoku razinu zrelosti. Ne iznenađuju izvrsne ocjene kojima je od strane njemačkih sestara mentorica ocijenjen njihov rad u bolnici. Pored izvrsnih ocjena i certifikata koje su stekli, nekima od njih ponuđeno je da se tijekom školskih praznika mogu vratiti na plaćenu ljetnu praksu kao i mogućnost nastavka školovanja u Njemačkoj, ako to žele, a time naravno i sigurno radno mjesto! Prema riječima nastavnice u pratnji učenika dr. sc. Irene Habazin, kao i kontakt osobe host organizacije Vitalis, Martina Kozlovskog, još ni jednoj grupi europskih učenika nije ponuđena mogućnost nastavka školovanja u njemačkom obrazovnom sustavu. Može se reći da je to ne samo pohvala učenicama za njihove usvojene stručne vještine, profesionalne kompetencije i jezično komunikacijske vještine nego im se osobno otvaraju nove mogućnosti na razini Europske unije, i to ne samo rada nego i daljnjeg obrazovanja.

Satisfakcija nastavnika Škole je višestruka, a dragocjena razmjena iskustva i znanja na razini obrazovnih ustanova i poslodavaca zemalja Europske unije pridonosi međusobnom razvoju i inventivnosti. Prepoznatljivost u Europi i svijetu, potvrda je naše kvalitete i nadam se da ćemo tu prepoznatljivost njegovati.

Veseli nas činjenica da će naši učenici sa svojom u lipnju stečenom Strukovnom  kvalifikacijom biti konkurentni na europskom tržištu rada, iako bismo bili puno sretniji da ostanu ovdje na našem tlu, u hrvatskim bolnicama. A jednako tako se nadam da će Hrvatska konačno prepoznati važnost ulaganja u strukovno obrazovanje jer će samo tako brzo omogućiti povrat uloženog u državne blagajne.

 

Mr. sc. Štefa Sudar


Leonardo da Vinci Mobility  

Početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje ( IVT)                

Call: 2013.

Projekt  : " Nursing"

2013-1-HR1-LEO01-03141

2013.-2014.

 

U okviru Natječaja - Program za cjeloživotno učenje 2013.  ponovno je prijavljen i na veliku radost odobren, projekt mobilnosti učenika u Republiku Njemačku i Portugal. 

Učenici četvrtog razreda realizirati će dio strukovne prakse tijekom 2013.-2014. godine na odjelima bolnica ovih prelijepih zemlja.

 

Ciljevi projekta:

-razvijanje suradnje obrazovnih ustanova zemalja EU

-razvijanje suradnje strukovnih nastavnih baza zemalja EU

-mobilnost učenika

-multikulturalnost i međusobno razumijevanje  

-iskustveno učenje

-priprema za EU tržište rada

 

Zainteresirani učenici koji se prijave na Natječaj Škole

i budu odabrani na temelju određenih kriterija,realizirat će mobilnost tijekom 2013., ili 2014. godine i to u gradu Schkeuditz,Njemačka ili Montiju,Portugal.

Osim obveza i profesionalne odgovornosti učenika, predviđen je i krasan multikulturalni program što će im donjeti nova osobna iskustva i otvoriti nova vrijedna prijateljstva sa ostalim sudionicima EU mobilnosti.

Priprema učenika za mobilnost počinje neposredno  prije mobilnosti,a ovisno o terminu mobilnosti određene grupe.

Temeljem vlastitih iskustva, moramo i želimo  naglasiti da je poticaj Agencije za mobilnost i programe EU prepoznat kao izuzetno vrijedan projekt koji je rezultirao osobnim rastom i razvojem sudionika kako pojedinaca tako i ustanova,što će sigurno doprinjeti i razvoju pojedinih segmenata obrazovnih institucija zemalja EU.

          Nadamo se da će biti i dalje projekata ovog tipa i da će ovogodišnji odabrani učenici dojmljivo prezentirati profesionalni i kulturološki imiđ  škole i lijepe zemlje iz koje dolaze, te ponoviti osobni uspjeh učenika 2012.

 

Ravnateljica,mr.sc.Štefa Sudar


NATJEČAJ PRIJAVE ZA PROJEKT 2013.u tijeku.

 

Objavljen izbor učenika.

Objavljen natječaj za izbor učenika.

PRIPREMNI POSJET

PROJEKT LEONARDO da VINCI

 

U okviru programa za cjeloživotno učenje (LLLP) pod nazivom Leonardo da Vinci, Agencija za mobilnost i programe EU odobrila nam je put za pripremni posjet u Leipzig, Njemačka, od 11.09. do 16.09.2011. godine, broj projekta 2011-1-HR1-LEO06-00874.

 

Potprogram Leonardo da Vinci - strukovno obrazovanje i osposobljavanje 

Potprogram Leonardo da Vinci obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje te je osmišljen tako da svojim aktivnostima potiče razvoj znanja, vještina i kvalifikacija svih sudionika. Sudjelovanjem u nekoj od aktivnosti potprograma Leonardo da Vinci, korisnici imaju mogućnost stjecati nova životna iskustva te primjenom stečenih znanja značajno doprinijeti radu matične zemlje, vlastitom zapošljavanju na tržištu rada te razvoju samog gospodarstva.

Potprogram Leonardo da Vinci omogućava razmjenu iskustava i inovacija u gospodarstvu između država sudionica, usklađivanje obrazovnog sustava sa tehnološkim napretkom i tržištem rada te osobni i profesionalni razvoj sudionika.

Pripremni posjeti omogućuju:

 

  • uspostavljanje i dogovaranje suradnje s partnerom vezano uz Leonardo da Vinci projekt mobilnosti;
  • definiranje ciljeva i načina suradnje;
  • definiranje uloga partnera, odgovornosti i zadataka;
  • razvijanje plana rada i aktivnosti;
  • ispunjavanje prijavnog obrasca za budući projekt.

Naš partner za pripremni posjetu u Njemačkoj  je  organizacija Vitalis d.o.o.  koji je partner u programu Leonardo da Vinci od 1997. godine. Vitalis je smješten u istočnom dijelu Njemačke, području Saske, u Shkeuditz-u, predgrađu grada Leipziga. S populacijom od gotovo 500.000 stanovnika Leipzig ima bogatu povijest u trgovini i kulturi kao i svijetlu budućnost zbog gospodarstva koje se ubrzano razvija posljednjih dvadesetak godina.

 

Ulaz u „Gut Wehlitz“

Vitalis je smješten na starom grofovskom imanju  „Gut Wehlitz“, a prvi podaci o imanju su pronađeni daleke 1436. godine iako se smatra da je osnovno imanje još starije. Gut Wehlitz je bio u vlasništvu Henrika I, a on ga je dao na korištenje jednom od svojih vazala. Sastoji se od glavne zgrade u kojoj su smješteni sudionici programa LdV, zgrade za profesore, mentore i zaposlenike Vitalis-a te osobne kuće današnjeg vlasnika.

                                                  

 

 

 

   

Glavna zgrada za sudionike

Imanje ima ograđeno područje s jelenima i srnama, ribnjak,  odbojku na pijesku kao i šetnicu po imanju.

Vitalis d.o.o. omogućuje mladim ljudima iz Europe dolazak, boravak i stjecanje stručnih kvalifikacija iz različitih struka (tehničkih, zdravstvenih, ugostiteljskih, turističkih i drugih) kako bi dobili uvid o budućem radu i osposobljavanju.

 

Vitalis organizira:

-          pripremne posjete za nastavnike i učenike (sudionike),

-          pripravnički staž i usavršavanje,

-          posjete različitim tvrtkama i organizacijama,

-          boravak učenika (sudionika) na praksi u periodu od minimalno 2 tjedna do najduže 39 tjedana,

-          tečajeve njemačkog jezika,

-          slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti za vrijeme boravka učenika (sudionika),

-          smještaj i hranu za sve sudionike.

 

U sklopu pripremnog posjeta organizirane su radne posjete u tri ustanove.

Centar za strukovnu izobrazbu „Ruth-Pfau-Schule“- razgovor s pravnim savjetnikom Andreas Bidmonom koji me je upoznao sa sistemom obrazovanja u Njemačkoj, te različitim oblicima obrazovanja u Saskoj. Poseban naglasak je bio na edukaciji medicinskih sestara, načinu upisa, provođenju nastave i prakse, završnog ispita te nastavak edukacije i/ili rada nakon dobivanja diplome. Također smo obišli nekoliko učionica  i kabineta.

Organizacija školovanja medicinskih sestara u Saskoj je drugačija nego u Hrvatskoj, ali je  također različita i u ostalim saveznim pokrajinama. Naime, obvezno obrazovanje traje 4 godine (osnovna škola, iznimka je u Berlinu i Branderburgu – 6 godina) + 5 godina niža srednja škola  - (Hauptschule) ili 6-7 godina realna škola (Realschule) ili 8 godina gimnazija (Gymnasium) ukupno između 9-12 godina školovanja.

 

Nakon gore navedenog osnovnog školovanja, u Njemačkoj postoje tri mogućnosti pripremanja za svijet rada:

a)      strukovna izobrazba – povezuje teoriju i praksu i usmjerena je na konkretna znanja (elektroničar, konobar, komercijalist, medicinska sestra/tehničar i sl.)

b)      studij na višoj stručnoj školi, strukovnoj visokoj školi ili sveučilištu – stječu se znanstvene stručne kvalifikacije

c)      „dvojni studij“ – dvojni zato jer poduzeća surađuju s višom stručnom školom ili strukovnom visokom školom ili sveučilištem. Pri tome se teorija i praksa blisko nadopunjuju i poduzeća tj. tvrtke usko surađuju s školama, visokim učilištima ili sveučilištima.

Strukovna izobrazba za medicinske sestre/tehničare ne može početi prije 16. godine života i u pravilu traje dvije do tri i pol godine, a najčešće se odvija u takozvanom „dvojnom studiju“. To znači da se sastoji od praktične izobrazbe u zdravstvenim ustanovama i teoretskog učenja u strukovnoj školi.

Prije nego upiše školu za medicinske sestre/tehničare učenik/ca treba imati potpisan Ugovor sa zdravstvenom organizacijom u kojoj će provoditi praktični dio, ali taj Ugovor ne obavezuje poslodavca da  nakon završene edukacije zaposli učenika/cu.

Za vrijeme školovanja učenik/ca ima ukupno 28 radnih dana odmora u kalendarskoj godini, a edukacija se provodi kroz: 2 dana u tjednu - teoriju u školi  te 3 dana tjedno kod poslodavca. Za vrijeme praktičnog dijela učenik ima mentoricu i odnos je najčešće 1:1 (jedna mentorica jedan učenik).  Za vrijeme školovanja učenici dobivaju mjesečni honorar od poslodavaca koji je sa svakom godinom izobrazbe nešto viši, ali u slučaju neprimjerenog ponašanja u školi ili praksi honorar se smanjuje ili ukida.

Helios Klinika - Shkeuditz – razgovor s gospođom Hamann – voditeljicom programa za edukaciju medicinskih sestara. Klinika je novi i moderni kompleks sagrađen 2004. godine i ima 360 kreveta. Obuhvaća sva područja osim pedijatrije, gerijatrije, neurologije i psihijatrije. Obišli smo odjele i prateće laboratorije te razgovarali s medicinskim sestrama mentoricama – koje imaju jednog, a vrlo rijetko (samo određeni odjeli) do dvoje učenika/učenica na praksi. Svaki učenik/učenica ima pravo tijekom prvih 6 mjeseci prakse samostalno odlučiti se da li se želi baviti takvim poslom. Što znači da nakon 6 mjeseci može odustati od daljnjeg školovanja bez ikakvih pismenih obrazloženja. Međutim, i mentor može u tom periodu samostalno odlučiti o tome da li se učenik/učenica obzirom na svoje psihofizičke sposobnosti i interese mogu baviti takvim poslom ili ne te uz pismeno obrazloženje mogu učenika/cu odbiti za takvo daljnje školovanje.

U ovom primjeru imamo dvojni studij jer Helios Klinika direktno surađuje sa strukovnom školom i daje prijedloge za promjenu i nastavnih planova i kurikuluma škole kako bi što bolje pripremila učenike za tržište rada.

Dom za njegu umirovljenika – razgovor sa gospođom  Mobins Winkler, socijalnom radnicom „Altenpflegeheim Volkssolidarität Kreisverband Leipzig“ sagrađenim 1999. godine. Sastoje se od dnevne njege: što znači da klijenti/ice dolaze ujutro i ostaju do poslijepodne 17:00 sati. Za njih se brinu njegovateljice, radni i fizikalni terapeuti. Također ima i 74 stacioniranih klijenata, koji zahtijevaju 24-satnu njegu i nadzor od strane medicinskih sestara, njegovateljica i pomoćnog osoblja.

 

Po povratku u Zagreb trebalo je završiti „obveze“ pripremnog posjeta te smo tada u školi  dogovorili plan rada i aktivnosti za naš budući projekt DOB  (dodir, osmjeh, briga), a u slučaju da on bude prihvaćen. U projekt će biti uključeni maturanti generacije upisane 2009./2010. – kao zadnja generacije četverogodišnjeg školovanja medicinskih sestara/tehničara.

Predviđeno je da četvoro naših maturanata kroz program Leonardo da Vinci stekne iskustva u različitim zdravstvenim ustanovama u Leipzigu od 16. do 29. rujna 2012. u pratnji jednog nastavnika. Radom u tim ustanovama naši će učenici imati priliku vidjeti i upoznati drugačiji način rada, nove tehnologije i metode koje poboljšavaju kvalitetu ljudskog života.

Ispunjeni prijavni obrazac za naš projekt DOB poslan je Agenciji za mobilnost i EU programe 26.01. 2012. te se odgovor očekuje tijekom svibnja 2012. godine.

 

Na kraju svakako treba zahvaliti svima koji su omogućili ovaj pripremni posjet od naše ravnateljice mr. sc. Štefe Sudar koja je pokrenula prijavni obrazac za pripremni posjet, čitave ekipe Vitalis d.o.o., a posebno Renati Pocajt  koja je usmjeravala i koordinirala sve naše akcije, a ponajviše Agenciji za mobilnost i EU programe koja je odobrila i omogućila put i smještaj u Leipzigu.

 

mr. sc. Ljiljana Borić Miklin

Sobe za učenike

Društvene prostorije          

Zoološki vrt

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer